W Poznaniu trwa szesnasta edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. To największy kongres w Polsce poświęcony ochronie środowiska. Wydarzenie to poprzedza Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO.

– Tematy poruszane podczas ENVICON-u oraz informacje i wiedza na najwyższym poziomie merytorycznym co roku przyciągają około pół tysiąca uczestników. Kongres to sprawdzone forum, w którym udział biorą najważniejsi reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw eksperci w dziedzinach gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Sesja inauguracyjna poruszyła temat polityki środowiskowej w wymiarze globalnym i krajowym z uwzględnieniem skutków ustaleń z Rio de Janeiro. Przedstawiła również wyzwania, kierunki działań branży wodno-ściekowej oraz zarządzanie gospodarką odpadami w nowym systemie. Podsumowaniem sesji bł panel dyskusyjny, w którym wzięły udział osoby zajmujące kluczowe stanowiska w ochronie środowiska w Polsce.

Dalsze obrady Kongresu ENVICON zostały podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Pierwsza sesja będzie poświęcona roli administracji w systemie gospodarowania odpadami, relacjami między gminą a regionem oraz przedstawieniu najlepszych praktyk współpracy. Omówione zostaną również zmiany w prawie oraz ewolucja sposobów zagospodarowania odpadów idąca w kierunku termicznego przekształcania oraz produkcji paliw alternatywnych. Nie zabraknie tematu pozycji MBP w systemach gospodarki odpadami oraz potencjału i wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Druga sesja nawiąże do dynamicznie rozwijającej się branży wodno-ściekowej w Polsce. 

– Skoncentrujemy się na analizie zagadnień związanych z systemem przydomowego oczyszczania ścieków, kanalizacji na terenach wiejskich, Informatycznym Systemem Osłony Kraju (ISOK), a także zagospodarowaniu osadów ściekowych. Obydwie sesje będą prowadzone w dynamicznej i interaktywnej formule. Po każdym wystąpieniu przewidujemy pytania do prelegentów, a po każdej sesji dyskusję. Pozwoli to na identyfikację aktualnych i najistotniejszych problemów, ukierunkowanie działań oraz określenie płaszczyzn współpracy pomiędzy administracją publiczną, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działającymi w branży ochrony środowiska – mówi Magdalena Dutka.

Pierwszy dzień Kongresu został podsumowany uroczystą Galą. Była to znakomita okazja, aby podziękować i przyznać wyróżnienia ludziom zasłużonym dla środowiska. Niezapomnianych wrażeń podczas tego wyjątkowego wieczoru dostarczył występ gwiazdy: GENESIS Classic – Ray Wilson & the Berlin Symphony Ensemble.

Dzisiaj, 20 listopada w ramach Kongresu ENVICON odbywa się Dzień Rosyjski „EuroRuss: Partnerstwo, Doświadczenia, Innowacje w sektorze ochrony środowiska. Gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa”, podczas którego zostaną omówione perspektywy współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

Program Kongresu dostępny jest na stronie internetowej: http://www.envicon.abrys.pl/program/ 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj