Czy środowisko może zatrzymać EURO 2012? Ministerstwo Środowiska przedstawiło sytuację w związku z przygotowaniami Polski do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Głównym tematem spotkania z dziennikarzami była kwestia oceny oddziaływania na środowisko.

– Budowa infrastruktury w zgodzie z zasadami ochrony  przyrody, jest zagadnieniem niezwykle ważnym dla Polski – powiedział minister środowiska Maciej Nowicki, Minister Środowiska. – Do tej pory względy społeczne i ekonomiczne przeważały nad dobrem przyrody. Brak tej równowagi musi zostać usunięty. Chodzi o dowartościowanie ochrony przyrody tak, żeby rozwój kraju następował szybko, ale z poszanowaniem jej zasad. Przed Polską stoi realizacja tego  zadania,  a sprawa ocen oddziaływania na środowisko jest niesłychanie ważnym elementem tej koncepcji. Dlaczego? Ponieważ każda  inwestycja, która może wpływać na stan środowiska, powinna w fazie dokumentacyjnej mieć wykonaną ocenę oddziaływania na środowisko i przedstawić raport jej dotyczący – tłumaczył minister.

Minister dodał, że polskie prawodawstwo nie jest zgodnie  z unijnym i z punktu widzenia prawa, kontynuacja takiej sytuacji nie może mieć miejsca. Polska, nie dostosowując prawa w zakresie oddziaływania na środowisko, nie otrzyma zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, pieniędzy na infrastrukturę. Nie zostaną zatwierdzone dotacje z programu Infrastruktura i Środowisko na budowę dróg, autostrad.  

– Sytuacja jest wręcz dramatyczna – mówił minister Nowicki. Jak podkreśla, nie jest ona spowodowana uporem ze strony resortu środowiska, jej przyczyną jest natomiast bezsensowne marnowanie czasu przez poprzedni rząd i drogowców, którzy stwierdzili, ze działają zgodnie ze swoim prawem. – Przykładowo poprawki dokonane pod dyktando drogowców, w sierpniu ub. roku, pogorszyły sytuację i oddaliły nasz kraj od tego czego wymaga UE.  Zamiast wdrażać do polskiego prawodawstwa unijne przepisy obchodzono je, co teraz może Polskę drogo kosztować – mówił Nowicki.

Minister przedstawił dwa sposoby wyjścia z tej sytuacji. – Albo nadal będziemy postępować wg prawa, które obecnie obowiązuje w naszym kraju, co moim zdaniem jest stratą czasu, dotacji unijnych i w konsekwencji wiąże się z karami za niewypełnienie tych dyrektyw – mówił minister  – albo wybierzemy drugą drogę:  maksymalnie szybką implementację do polskiego prawa tych zasad, które obowiązują w UE i poprawienie oraz  przyspieszenie procedury zatwierdzania dokumentów. Dwie ostatnie sprawy chcemy bardzo szybko zrealizować.  

Jak powiedział wiceminister środowiska Maciej Trzeciak, resort w trybie priorytetowym chce  rozwiązać jeden z ważnych strategicznych celów rządu polskiego: jak najszybciej wybudować drogi i autostrady w Polsce, wypełniając jednocześnie wszelkie zobowiązania wspólnotowe.

– Do tej  pory nie w pełni wdrażaliśmy prawo ochrony środowiska, o ocenach oddziaływania na środowisko i obszarach Natura 2000 – powiedział Trzeciak. – Było ono tak bardzo nieaktualne i tak bardzo daleko odbiegające od dyrektyw unijnych, że już dzisiaj istnieją pierwsze przesłanki do wstrzymania przez Komisje Europejską płatności na autostradę A4 i  inne tego typu przedsięwzięcia.    

Minister Trzeciak przedstawił dziennikarzom 5 priorytetowych działań, które pomogą usprawnić system budowy dróg i autostrad. Poinformował o nowym projekcie ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych w tej sprawie. Projekt będzie  podstawą do późniejszych realizacji inwestycji. Ministerstwo będzie dążyło do tego, aby nowy projekt ustawy zaczął obowiązywać w bieżącym roku, a beneficjenci mogli legalnie otrzymywać decyzje i dostawać  dotacje na ten cel.
 
Zanim jednak ustawa wejdzie życie, ministerstwo we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przygotuje tzw. wytyczne dla beneficjentów z programów operacyjnych. Zostaną one w ciągu kilku najbliższych dni zamieszczone na stronach internetowych Ministerstw Środowiska, Rozwoju Regionalnego oraz Infrastruktury.

Kolejne działania priorytetowe zapowiadane przez resort środowiska, to wzmacnianie instytucjonalnie i czasowe administracji, która bierze udział w postępowaniu ocen oddziaływaniu na środowisko, zakończenie wyznaczania  obszarów Natura 2000, a także spotkanie z organizacjami pozarządowymi, dotyczące wypracowania wspólnego stanowiska na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura.

Projekt ustawy dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest dostępny tutaj.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj