W Rudzie Śląskiej 5 lutego br. oddano do użytku nową oczyszczalnię ścieków Halemba Centrum. Zastąpi ona dwa stare i mniejsze obiekty (Halemba I i II). Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Kontrakt na budowę oczyszczalni ścieków Halemba Centrum o wartości ponad 6,2 mln euro otrzymał dotację z Funduszu Spójności w wysokości blisko 4 mln euro. Nowa oczyszczalnia o przepustowości 12,5 tys. m3 będzie obsługiwać dziennie 53,4 tys. mieszkańców. Dzięki inwestycji zostanie rozwiązany problem transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta, a ilość oczyszczanych ścieków w Rudzie Śląskiej wzrośnie z 60 do 95% – zgodnie z polskimi i unijnymi normami. Wykonawcą kontraktu było konsorcjum Polimex-Mostostal Siedlce i WTE Wassertechnik. Nowo wybudowany obiekt przekazano umową użyczenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj