Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaprasza 15 czerwca na rodzinny piknik o charakterze edukacyjnym dotyczący promowania wśród mieszkańców Poznania i okolic energii wiatrowej będącej niewyczerpalnym źródłem energii.

Jest to druga w historii pan-europejska kampania na rzecz promocji wiatru jako odnawialnego i czystego źródła energii. W tym samym czasie w 22 europejskich krajach, stowarzyszenia energetyki wiatrowej, producenci turbin wiatrowych, jak również inni uczestnicy rynku, organizując różnorodne wydarzenia będą popularyzować wykorzystanie energii pochodzącej z wiatru.

Na poznańskiej Malcie odbędzie się rodzinny piknik o charakterze edukacyjnym. Dla najmłodszych przygotowano szereg gier, zabaw i konkursów związanych z energetyką wiatrową, podczas których będzie można zdobyć wiele atrakcyjnych nagród. Ponadto zapraszamy do przemierzenia "ścieżki edukacyjnej" wyjaśniającej istotę energetyki wiatrowej, obejrzenia animacji komputerowej przedstawiającej działanie turbiny wiatrowej oraz wzięcia udziału w interaktywnej wystawie doświadczeń fizycznych.  Na scenie będzie można usłyszeć wiele zespołów grających muzykę świata.

Obchody Dnia Wiatru, będą poprzedzone działaniami edukacyjnymi w poznańskich szkołach. Ponadto 31 maja 2008 o godz. 11:00, w sali wykładowej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się wykład otwarty pt. "Energetyka Wiatrowa – odnawialną technologią przyszłości?".

Celem dorocznej imprezy jest wzrost świadomości decydentów i społeczeństwa na temat potencjału wiatru w zakresie produkcji energii, nieograniczoności zasobów wietrznych oraz pozytywnych efektów środowiskowych płynących z szerszego wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, a jednocześnie promowanie wiatru jako odnawialnego i czystego źródła energii, którego wykorzystanie przyczynić się może do przeciwdziałania zmianom klimatu i dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj