Komisja Europejska organizuje 16 grudnia wydarzenie inaugurujące Europejski Pakt na rzecz Klimatu. W wydarzeniu udział weźmie wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans.

Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja pierwszych ambasadorów Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Przewidziano również dyskusję na temat przyszłych zobowiązań, które nastąpią w ramach tego paktu, a także wystąpienia gości specjalnych na temat działań, jakie wszyscy możemy podjąć, aby przeciwdziałać zmianie klimatu.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu to ogólnounijna inicjatywa zachęcająca obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu stanowi element Europejskiego Zielonego Ładu i stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać się informacjami, prowadzić debaty oraz podejmować działania związane z kryzysem klimatycznym.

Inicjatywa pozwala dotrzeć do społeczności lokalnych, skupić się na konkretnych zagadnieniach lub podkreślić rolę poszczególnych grup lub sektorów w pakcie na rzecz klimatu.

Komisja wprowadziła w życie EuropejskiZielony Ład rok temu jako plan mający na celu przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. W grudniu 2019 r. w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu doprecyzowano cele paktu na rzecz klimatu.

Czytaj więcej

Skomentuj