W tym roku drugi dzień Międzynarodowego Kongresu ENVICON (20 listopada) poświęcony jest Rosji, w którym odbędzie się V Europejsko-Rosyjska konferencja:„EuroRuss: Partnerstwo, Doświadczenia, Innowacje”.

Jest ona corocznie organizowana w różnych krajach Europy przez Europejsko-Rosyjskie Centrum ekologiczno-ekonomicznego i innowacyjnego rozwoju "EuroRuss" przy wsparciu i udziale Komisji ds. Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Ekologii Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy rosyjskimi i europejskimi przedstawicielami organów władzy, nauki i biznesu, a także wsparcie międzynarodowej popularyzacji czołowych rosyjskich programów regionalnych i prezentacja projektów inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska. Jako prelegenci wystąpią rosyjscy przedstawiciele władz federalnych i regionalnych takich jak Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej, Moskiewska Duma miejska, regionalne ministerstwa ds. zasobów naturalnych, a także przedstawiciele rosyjskiego i europejskiego biznesu z branży ochrony środowiska i instytucji finansowych zorientowanych na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska w Rosji.
 
Dr hab I.I. Nikitchuk, przedstawiciel Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Ekologii, członek Rady  "EuroRuss" zachęca do udziału w Kongresie ENVICON:
"Aktualnie wiele uwagi poświęcamy w Rosji opracowaniu i wdrożeniu poprawnej polityki ochrony środowiska, która sprostałaby wyzwaniom naszych czasów. Analizując wszystkie pomysły i trendy kształtujące nowe podejście do modernizacji systemu ochrony środowiska w kraju, trzeba podkreślić najważniejszą z nich: w Rosji zrozumieliśmy, że ekologia to przede wszystkim ekonomia. Właśnie ekonomiczna stymulacja działalności na rzecz ochrony środowiska pomaga przyciągać inwestycje, które ustalają kierunek rozwoju ekonomicznego kraju i warunkują unowocześnienie jego przemysłu. Właśnie dlatego w Rosji przykłada się dziś wielką wagę do potencjału inwestycyjnego, ofert wsparcia i pomocy dla rozpoczęcia działalności biznesowej w sferze ochrony środowiska oraz kładzie nacisk na harmonizację przepisów ochrony środowiska i norm ekologicznych ze standardami międzynarodowymi. Można przyjąć, że w Rosji między polityką a biznesem dopiero rozpoczął się dialog na tematy ochrony środowiska, lecz żywię głębokie przekonanie, że już wkrótce przyniesie on pozytywne rezultaty. Rosja jest dziś krajem nie tylko zorientowanym na eksploatację surowców, lecz również platformą dla dużych i zyskownych inwestycji w ochronę środowiska. ENVICON to niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat polityki środowiskowej i aktualnej sytuacji w branży ochrony środowiska w Rosji. Umożliwi to podjęcie owocnej współpracy w przyszłości".


 

Ekorozwój Kraków 300 x 250
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj