Wzywamy do większego wsparcia publicznego dla wysiłków na rzecz zwiększenia rynków odzysku i recyklingu – czytamy w komunikacie FEAD (Europejska Federacja ds. Gospodarki Odpadami i Usług Środowiskowych). Zachęty dotyczyć mają przede wszystkim producentów energii z odpadów.

“Kolejnym ważnym adresatem zachęt powinni być wytwórcy dóbr z różnych branż, wykorzystujący materiały pochodzące z recyklingu” – dodaje FEAD.

Zachęty finansowe

Federacja apeluje, aby wprowadzić zachęty finansowe, tj. obniżony podatek VAT na produkty, które powstają z materiałów pochodzących z recyklingu.

Kolejnym, prócz obniżki VAT, instrumentem miałoby być wykorzystanie tzw. systemu zielonych zamówień publicznych. W jego w ramach instytucje publiczne premiowałyby publiczne zakupy towarów, usługi i roboty budowlane, których negatywne oddziaływanie na środowisko jest mniejsze, właśnie dlatego, że materiały wykorzystywane do tworzenia dóbr i usług pochodziłyby z recyklingu.

“Proponujemy też, by inne środki mające pomóc w jej sprawie obejmowały obowiązkowe cele dotyczące zawartości materiałów pochodzących z recyklingu określone w prawodawstwie sektorowym” – czytamy w komunikacie FEAD.

Produkcja energii

Federacja domaga się także przyznania statusu odpadów biodegradowalnych (zachowanych w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej) odpadom wykorzystywanym do produkcji energii.

“Ich przetwarzanie na energię należy uznać za działalność w znacznym stopniu przyczyniającą się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym” – zauważa FEAD.

Peter Kurt, prezes FED zaznaczył, że rola europejskiego sektora gospodarki odpadami w dekarbonizacji społeczeństwa, promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i tworzeniu niezależności energetycznej UE „musi być konsekwentnie uznawana w całym prawodawstwie UE”, a jej wymagania „jasno i realistycznie ustalone z holistycznym podejściem”.

Źródło: FEAD

Czytaj więcej

Skomentuj