Cykl seminariów poświęconych omówieniu najważniejszych zagadnień w branży odzysku i recyklingu odpadów – Forum Recyklingu – odbędzie się w dniach 27-29 października podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Forum Recyklingu to doskonała okazja do dyskusji na temat aktualnych problemów w branży oraz jej przyszłości.

Trzy dni edukacji

W pierwszym dniu Forum zostaną omówione m.in. zagadnieniom finansowania systemu selektywnej zbiórki w kontekście rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz zależności pomiędzy jakością surowców a systemem zbiórki papieru i tektury, a także standardy w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. Ponadto przedstawiciel European Environmental Bureau poinformuje o zmianach w europejskich dyrektywach odpadowych. Seminarium zakończy debata pt. „System gospodarki odpadami opakowaniowymi – realna wizja czy utopia”.

Drugi dzień Forum Recyklingu tradycyjnie zostanie poświęcony tematom związanym z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami, w tym m.in. wydajności recyklingu baterii i akumulatorów. Podsumowaniem seminarium będzie debata pt. „Koszty i finansowanie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym”.

W ostatnim dniu Forum Recyklingu będą poruszane kwestie dotyczące sektora recyklingu pojazdów oraz rynku obrotu złomem. Do wygłoszenia referatu zaproszono m.in. przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, który omówi znaczenie recyklingu pojazdów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Spotkanie zakończy debata pt. „Czy możliwe są rozwiązania systemowe w recyklingu pojazdów?”.

Organizatorami seminarium są redakcja miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dla uczestników Targów POL-ECO-SYSTEM wstęp na seminarium, które odbywa się w pawilonie 5 w sektorze G, jest bezpłatny.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj