Redakcja miesięcznika “Recykling” zaprasza na Forum Recyklingu, które zorganizowano podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu.

Forum Recyklingu już po raz jedenasty jest współorganizowane przez miesięcznik „Recykling” i MTP. Podczas trzydniowego cyklu seminariów połączonych z dyskusjami zostaną omówione trzy bloki tematyczne (zbiórka i recykling odpadów, gospodarka zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, recykling pojazdów, złomu i odpadów metali). Nie zabraknie referatów poruszających tematykę zmian legislacyjnych dotyczących branży związanej z odpadami. W kolejnych dniach Forum prelegenci będą się skupiać m.in. na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, projekcie ustawy o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi, znowelizowanej dyrektywie WEEE i jej wpływie na polskie regulacje, propozycjom zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz projekcie ustawy o odpadach w tym zmian w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Podczas Forum specjaliści podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, a także wskażą nowatorskie kierunki w recyklingu. Nie zabraknie również paneli dyskusyjnych, podczas których zaproszeni eksperci wskażą problemy nurtujące branże wraz z propozycjami ich rozwiązania, a także perspektywą rozwoju tego rynku

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Rozmowy na temat obecnej sytuacji gospodarczej na rynku odpadów, problemów niepokojących branżę oraz zmian w prawodawstwie staną się, bez wątpienia, dla wielu uczestników Forum cennym źródłem wiedzy oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów. Większość skrótów referatów wygłoszonych podczas Forum Recyklingu znajdzie się w listopadowym wydaniu "Recyklingu".

Ponadto podczas Forum Recyklingu zostaną wręczone nagrody zwycięzcom drugiej edycji konkursu fotograficznego "Recykling w obiektywie" organizowanego przez czasopismo "Recykling" (www.recyklingwobiektywie.pl). Redakcja miesięcznika zaprasza również na wystawę najlepszych prac konkursowych.

Dodatkowych informacji udziela redakcja miesięcznika "Recykling":
e-mail: recykling@abrys.pl 
tel.+ 48 61/655 81 42


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj