25 pracowników szkół wyższych i instytucji badawczych zajmujących się energią jądrową odbędzie do końca 2010 r. szkolenia zorganizowane przez Francuski Komisariat do spraw Energii Jądrowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA).

Umowa w tej sprawie została podpisana 17 września 2010 r. w Warszawie, w obecności wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej i francuskiej sekretarz stanu do spraw handlu zagranicznego Anne-Marie Idrac.

Umowa dotycząca drugiej tury szkoleń polskich specjalistów we Francji została podpisana przez Mirosława Lewińskiego, dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki, i Philippa Paillera, dyrektora Agence France Nucléaire International (AFNI) w rezydencji Ambasadora Francji w Warszawie.

Jak zauważyła wiceminister Trojanowska, energetyka jądrowa wymaga wdrożenia bardzo zaawansowanych technologii. – To ściśle wiąże się z potrzebą zapewnienia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Przy pomocy francuskich partnerów rozpoczęliśmy szkolenie pracowników naukowych i dydaktycznych wyższych uczelni i instytutów, którzy zajmą się w przyszłości kształceniem kadr dla polskiej energetyki jądrowej – podkreśliła.

Wiceminister Trojanowska przyznała, że pierwszy etap francuskich szkoleń spotkał się z dużym uznaniem biorących w nim udział polskich naukowców. – Wierzę, że dzięki tej współpracy staniemy się niebawem partnerem do dyskusji w wielu ważnych merytorycznych kwestiach związanych z energetyką jądrową – powiedziała.

Minister Anne-Marie Idrac przypomniała, że podpisane porozumienie jest kolejnym etapem polsko-francuskiego partnerstwa w dziedzinie energetyki jądrowej. – Mamy rozwiniętą współpracę na poziomie administracji i nauki, a także przemysłu. Francja z wielkim uznaniem odbiera jakość dyskusji podjętej z polskimi partnerami – zaznaczyła.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj