5 czerwca w Bielsku-Białej odbyły się kolejne konsultacje projektu listy priorytetowych przedsięwzięć przewidywanych do dofinansowywania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2009 rok.

Tym razem uczestniczyło w nich kilkunastu wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego. Prezes zarządu WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz oraz zastępca prezesa zarządu Andrzej Konieczny  omówili listę zadań priorytetowych, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej dzieci Zaprezentowano także skalę i formy dotychczasowej pomocy Funduszu dla inwestycji proekologicznych.

W trakcie dyskusji wójtowie i burmistrzowie pytali między innymi o możliwości większego niż do tej pory zakresu dofinansowania likwidacji azbestu z domów prywatnych, o szansę na rozszerzenie wsparcia finansowego programów walki z niską emisją, o warunki dofinansowania termomodernizacji oraz o możliwości wspierania konkretnych inwestycji związanych z ochroną środowiska. Szczególnym zainteresowaniem samorządowców z powiatu bielskiego spotkała się przedstawiona przez Gabrielę Lenartowicz zapowiedź ewentualnych zmian w dofinansowaniu wyjazdów dzieci na tzw. zielone szkoły. Zachęcała ona wójtów burmistrzów do większego niż dotychczas inspirowania działań marketingowych skierowanych do rodziców w celu organizowania zielonych szkół w czystych ekologicznie miejscowościach województwa śląskiego. Takie wyjazdy bowiem Fundusz zamierza promować większymi dotacjami.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj