27 kwietnia w Pałacu Staszica PAN w Warszawie Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” zorganizowała tegoroczną galę konkursu Zielony Laur 2009.

Podczas tej uroczystości Główny Inspektor Ochrony Środowiska wraz ze Stanisławem Gawłowskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska i senatorem Zdzisławem Pupą wręczyli nagrody za osiągnięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Poniżej lista laureatów:

Samorządy:

1. Gmina Milanów – za modernizację systemu grzewczego i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.
2. Gmina Kraśnik – za realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i rozwijanie energetyki słonecznej i wiatrowej.
3. Gmina Sokoły  – za wzorcowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę roślinno – stawowych oczyszczalni ścieków.

Firmy i instytucje:

1. Bio-Med. Sp. z o. o. (Kielce) – za uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego z odpadów produkcyjnych, komunalnych i drzewnych oraz za opracowanie koncepcji Świętokrzyskiego Parku Energii Odnawialnej i Odnowy.
2. Hydroprojekt Sp. z o. o. (Warszawa) – za koncepcję zagospodarowania odpadów wydobywczych w KGHM Polska Miedź S.A.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (Rzeszów) – za realizację projektu „Program poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej".
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (Gdynia) – za realizacje projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Dolinie Redy i Chylonki".
5. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (Warszawa) – za wieloletnie kształtowanie kadr ekologicznych na poziomie studiów wyższych oraz wprowadzanie do programu studiów nowatorskich specjalności, zgodnych z potrzebami współczesnej gospodarki kraju.
6. Europejskie Centrum Ekologiczne – KREVOX (Zalesie Górne) – za wdrażanie nowoczesnych technologii uzdatniania wody w kraju i zagranicą.

źródło: gios.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj