Gdańsk przyjął długo wyczekiwaną uchwałę krajobrazową. Pozwoli ona uporządkować miejską przestrzeń, głównie poprzez usunięcie z niej nielegalnych reklam. Pozwoli także na stworzenie spójnych wytycznych odnośnie umieszczania nośników reklamowych oraz ich ujednolicenia.

Gdańska rada miejska przyjęła uchwałę krajobrazową w miniony czwartek. Dokument dotyczy ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Reguluje też szczegółowo rozmieszczenie nośników reklamowych oraz ogrodzeń, tak aby przestrzeń miejska była bardziej przyjazna dla mieszkańców i turystów, przejrzysta oraz chroniona przed ekspozycją w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Porządek i estetyka

– Korzyści z wprowadzenia uchwały to uporządkowanie przestrzeni publicznej w Gdańsku i odsłonięcie wartościowych obiektów. Będziemy mogli wreszcie podziwiać miasto, gdyż budynki i krajobraz nie będą przesłaniane reklamami – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. – Prace nad uchwałą trwały wiele miesięcy, zawiera ona szczegółowe zapisy i stanowi ważny dokument w szerokiej perspektywie dbania o przestrzeń miejską, uwzględniając również opinię i oczekiwania mieszkańców.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Zgodnie z zapisami uchwały Gdańsk został podzielony na osiem obszarów, dla których opracowano wytyczne dotyczące ulokowania m.in. reklam wolnostojących i na budynkach, szyldów oraz obiektów małej architektury.

1 / 7

– Wyznaczyliśmy strefy o różnych zasadach. Te najbardziej istotne, o randze światowej, to Główne Miasto i Stocznia Cesarska. W tej tzw. “strefie zero” zasady są najbardziej restrykcyjne. Dalej są obszary wpisane do rejestru zabytków. Następnie obszary tzw. dolnego tarasu, pas nadmorski, aż po tereny Gdańska Południe i obszary przemysłowe, gdzie uprawnienia reklamowe są najszersze – wyjaśnia Michał Szymański, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Co daje uchwała krajobrazowa?

Uchwała krajobrazowa to swoisty przewodnik regulujący, co można umieszczać w przestrzeni publicznej. Dotąd obok reklam legalnych i estetycznych pojawiały się też nośniki niezgodne z prawem. Uchwała określa m.in., że ekrany świetlne (ledy) mogą pojawiać się tylko na obiektach sportowych, a np. flagi reklamowe tylko na plażach i wyłącznie w kolorze białym. Najwyższe, bo 20-metrowe formy reklam, mogą stać na obszarach przemysłowych, przy obwodnicach, czy na terenie centrów logistycznych przy drogach szybkiego ruchu.

Prace nad uchwałą krajobrazową rozpoczęły się jesienią 2015 r. Powołano wówczas specjalny zespół konsultacyjny. Proces projektowy trwał w latach 2016-2017, kiedy to dokonano podziału miasta na obszary, sporządzono projekt oraz odbyły się konsultacje i opiniowanie wewnętrzne i zewnętrzne.  W tym czasie trwały również rozmowy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i 31 sierpnia 2017 r. nastąpiło uzgodnienie treści uchwały.

Od 19 września do 9 października 2017 r. dokument był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Wpłynęło 446 uwag do uchwały, które zostały przeanalizowane i zostały w 44% uwzględnione w całości lub częściowo. Uchwała została przyjęta przez radnych stosunkiem głosów: 22 za, 1 przeciw, 5 radnych się wstrzymało. Przewiduje ona 24-miesięczny okres karencji na dostosowanie nośników do nowych przepisów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj