Drugiego stycznia, kilka minut po siódmej, na składowisko gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – Szadółkach wjechała pierwsza ciężarówka, której zawartość trafiła do nowoczesnej kwatery składowania odpadów.

Stara kwatera składowania odpadów, która nie spełniała rygorystycznych norm ochrony środowiska, została zamknięta w Sylwestra. Jej miejsce wraz z początkiem roku zajęła nowa – jedna z najnowocześniejszych w kraju.

Nowa kwatera to specjalnie przygotowany teren, w kształcie niecki uszczelnionej kilkoma warstwami materiałów. – Dzięki najnowocześniejszej technologii mamy gwarancję, że do gruntu nie przedostanie się nawet kropla odcieków ze składowiska- zapewnia prezes Zakładu Utylizacyjnego Wojciech Głuszczak. –

Warstwy uszczelniające (patrząc od dołu) to:
– warstwa gliny lub iłów o grubości minimum 50 cm i o bardzo małym współczynniku filtracji, czyli bardzo wolno przepuszczająca wszelkie ciecze. Dla wysypisk stosowana jest glina o współczynniku filtracji 1 x 10-9 m/s, co oznacza, że jakakolwiek ciecz przeniknie przez warstwę gliny o tej grubości po 16 latach.
– mata bentonitowa – jest to materiał posiadający właściwości samo wulkanizacyjne, zachowujący szczelność nawet po przebiciu większym przedmiotem. O jakości i skuteczności tego materiału może świadczyć, że został nim uszczelniony Biały Dom w Waszyngtonie, a w Polsce między innymi skarbiec Deutsche Banku w Warszawie.
– folia polietylenowa o grubości 2 mm – materiał odporny na wszystkie substancje zawarte w odpadach. Folia polietylenowa zachowuje swoje właściwości uszczelniające przez ok. 100 lat. Ważną cechą folii jest jej wydłużalność (rozciągliwość) wynosząca 700 % oznaczająca, że np. 1 m folii może być rozciągnięty do 7 m bez przerwania.Arkusze folii są zgrzewane szwem podwójnym, dzięki czemu możliwe jest sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń.
– geowłóknina zabezpieczająca folię przed przebiciem i jednocześnie ułatwiająca odprowadzenie odcieków poprzez drenaż.
– warstwa zabezpieczająco – filtracyjna z piasku wraz z drenażem zapewniająca ujęcie i odprowadzenie maksymalnej ilości odcieków poza teren wysypiska do podczyszczalni lub oczyszczalni ścieków.

źródło: gdansk.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj