Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Gdańska na lata 2015-2019 ogłosił w poniedziałek, 13 kwietnia Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Jakie zmiany szykują się w związku z nowymi umowami? I co zmiany te oznaczać będą dla mieszkańców Gdańska?

W lutym Rada Miasta Gdańska podjęła uchwały, które ukształtują system gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście w ciągu najbliższych czterech lat. Decyzje podjęte zostały na podstawie budowanego przez ponad dwa lata doświadczenia w tej kwestii. Po wprowadzeniu reformy śmieciowej, dwa lata temu tzw. przetargi śmieciowe wygrały dwie firmy – Sita Północ Sp. z o.o. (praca w pięciu sektorach) i Remondis Polska Sp. z o.o. (praca w jednym sektorze). – W ciągu ostatnich lat nauczyliśmy się wiele. I tak, zdecydowaliśmy, że podstawą jest dla nas uniknięcie zamieszania przy ewentualnych zmianach wykonawców. Dlatego też, przekazywanie sektorów w tym roku – jeśli zmienią się wykonawcy – będzie odbywać się stopniowo. Zdecydowaliśmy, że umowy będą wygasały w różnych terminach – dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada. Wszystko po to, żeby wprowadzanie nowych firm na ich sektory przebiegało płynnie. Chcemy bowiem, żeby ewentualne zmiany firm wywozowych były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców – zaznacza zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak. – Nowością w ogłoszonym dziś przetargu będzie obowiązek segregacji szkła i tym samym konieczność dostarczenia przez firmy wywozowe odpowiednich pojemników do jego zbierania w gospodarstwach indywidualnych i we wspólnotach – dodaje Grzelak

Kosze na śmieci na ulicach polskich miast są w większości:

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

Jakie wymagania postawione zostaną nowym firmom wywozowym?

– Chcemy podnieść jakość obsługi i świadczonych usług, wykonawca musi nam więc zagwarantować tzw. specjalne brygady awaryjne, które natychmiast reagować będą na sytuacje nieprzewidziane. Będą też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. Chodzi o to, żeby odpady można było odebrać nawet z nawet trudno dostępnych miejsc – podkreśla wiceprezydent Grzelak. Zdecydowaliśmy również, że w postępowaniu przetargowym większą liczbę punktów otrzymają firmy dysponujące pojazdami typu rotopress (czyli kompaktującymi odpady mokre) czy spełniającymi bardziej rygorystyczne, niż dotychczas kryteria emisji spalin. Chcemy też skuteczniej, niż dotychczas docierać z informacjami do mieszkańców – tak więc na przykład wykonawcy na tydzień przez terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych będą mieli obowiązek zawiadomić o tym mieszkańców domów jednorodzinnych – dodaje Grzelak.

Jakie będą kryteria oceny złożonych ofert?

– Przede wszystkim cena usługi. Chcemy też jednak premiować dążenie wykonawców do podniesienia jakości ich usług. Będą więc dodatkowe punkty za auta kompaktujące odpady (rotopressy), emitujące mniej spalin niż dotychczas (normy EURO 5 i EURO 6), nie starsze niż starsze niż 10 letnie – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysław Kotłowski.

Otwarcie ofert nastąpi do połowy maja 2015. Podpisanie umowy z wykonawcami będzie miało miejsce do końca maja 2015 (da to firmom kilka miesięcy na przygotowanie się do przejęcia ich sektorów wywozowych).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj