Miasto Gdańsk otrzymało jedną z dwóch głównych nagród w Konkursie 3P (parnetrstwa publiczno-prywatnego) ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki. Gdańsk nagrodzono za koncepcję pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”.

Projekt Gminy Miasta Gdańska wpisuje się w program działań związanych z rewitalizacją historycznej dzielnicy Gdańska – Dolnego Miasta. Plany przedsięwzięcia PPP obejmują wybudowanie na terenie dawnej zajezdni tramwajowej nowoczesnego centrum lokalnego, pełniącego funkcje o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym. Realizacja tego projektu wpłynie na zmianę otoczenia i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności dzielnicy wśród mieszkańców, przyciągnie zainteresowanie turystów i inwestorów.

W ocenie Jury Konkursu 3P projekt gdański ze względu na oddziaływanie społeczne może mieć charakter dobrego wzorca rewitalizacji w formule PPP.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Więcej informacji na stronie PARP – http://www.parp.gov.pl/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj