Zwycięzcą internetowego głosowania na nowy mural w Gdańsku został projekt lokalnego artysty – Marcina Budzińskiego pełen ciekawych detali i symboli grodu nad Motławą. Swój głos oddało na niego 1085 gdańszczan.

W głosowaniu internetowym na gdański mural oddanych zostało łącznie 1567 ważnych głosów, z czego na zwycięski projekt – 1085. Zwycięski mural, to ten z sylwetą lwa stworzonego z bardzo gdańskich detali – wśród nich: Bazylika Mariacka, zabytkowe kamienice, stoczniowe dźwigi, czy sławne gdańskie falowce. Co ciekawe, malowidło to zdobyło także największe uznanie jury konkursowego. – Bardzo ciekawa i przemyślana praca. Nieprzypadkowa – wyraźnie i dobrze osadzona w naszym gdańskim kontekście. To mural wyraźnie dedykowany naszemu miastu. Pełen interesujących detali, które warto odkrywać, przez to ciekawy zarówno z dalszej, jak i bliskiej perspektywy. Świetnie wpisujący się w kolorystykę ceglanego budynku – mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni ds. przestrzeni publicznej Michał Szymański i członek jury konkursowego.

Trudno się nie cieszyć – komentuje werdykt mieszkańców autor zwycięskiego projektu. – Tym bardziej, że to jedna z najlepszych ścian w mieście. Pan Marcin jest absolwentem gdańskiej ASP, na co dzień zajmuje się grafiką sztuki użytkowej. Mural na budynku przy ul. 3 Maja nie będzie jego pierwszym. Ostatnim głośnym przedsięwzięciem gdańskiego artysty był mural na Przymorzu, który przedstawia oryginalny znaczek pocztowy, wydany na 19. rocznicę obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Jego murale zdobią także inne miasta, m.in. Wrocław i Łódź.

Przypomnijmy, otwarty konkurs na pierwszy gdański mural, który zdobić ma ścianę należącego do miasta budynku przy ulicy 3 Maja 16, ogłoszony został w październiku. Wybór zwycięskiej pracy odbywał się dwuetapowo. Najpierw nadesłane projekty zostały ocenione (pod względem walorów artystycznych) przez sąd konkursowy. Do drugiego etapu konkursu – czyli do głosowania internetowego zakwalifikowane zostały 3 prace, które otrzymały największą liczbę punktów. I ostatecznie to mieszkańcy zdecydowali o tym, który z tych projektów zdobić będzie przestrzeń miasta.

Z autorem zwycięskiego projektu, wybranego w głosowaniu internetowym, podpisana zostanie umowa na realizację muralu na kwotę nie większą niż 12.000,00 zł brutto. Zwycięski mural pojawić ma się na ścianie budynku do końca tego roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj