Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. i gmina Przykona podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy utworzeniu Gminnego Parku Energetycznego. Jego podstawową formą działalności będzie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Kopalnia jest mocno zainteresowana dywersyfikacją produkcji nośników energii. Chce mieć swój udział w realizacji zobowiązań dotyczących wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W pierwszym etapie ma zostać wybudowana biogazownia rolnicza działająca na gruntach poeksploatacyjnych KWB Adamów. W dalszej kolejności powstaną farmy wiatraczne oraz produkcja peletów. – List intencyjny jest sformalizowaniem trwającej współpracy. Już od dłuższego czasu prowadzone są działania nad koncepcją parku. Obecnie trwają prace nad studiami wykonalności i opłacalności inwestycji – powiedział Dariusz Orlikowski, prezes zarządu KWB Konin. Ze wstępnych opracowań wynika, że np. koszt realizacji biogazowni wyniesie około 20 mln złotych.

źródło: cire.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj