Fundacja Grupy TP oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) 12 kwietnia br. ogłosiły II edycję programu grantowego dla gmin wiejskich Rzeczpospolita Internetowa. Łączna wartość dofinansowania w latach 2006-2007 wynosi 5,7 mln zł. O pieniądze mogą ubiegać się gminy wiejskie, które zawiążą grupę działania, skupioną wokół szkoły, działającej w gminie organizacji pozarządowej lub biblioteki publicznej. Te nieformalne grupy przygotowują i rejestrują projekt na stronie internetowej www.rp-internetowa.pl. Projekty muszą rozwiązywać bieżące problemy społeczne danego obszaru, a także być związane z edukacją i rozwojem gminy lub promować idee integracji i tolerancji. W 2006 r. spośród 644 wniosków wyłoniono 70 projektów, na których realizację gminy otrzymały granty finansowe. Jednym z nich był projekt pn. „Zaułek Benowo”, zrealizowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa (gm. Ryjewo, woj. pomorskie). W jego ramach udało się wyremontować jedno piętro starego budynku szkoły i zorganizować tam Ośrodek Edukacji Społeczno-Przyrodniczej. W Ośrodku tym młodzież i dorośli poznają wartości przyrodnicze m.in. regionu doliny Wisły, a także biorą udział w kursach komputerowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj