Od dziś gorzowianie mogą składać wnioski do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do rozdysponowania będzie nieco ponad 7,3 mln zł – poinformowała dyrektor Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska.

Aby zgłosić swój projekt, należy wypełnić formularz, który znajdzie się w zakładce Budżet Obywatelski na stronie www.um.gorzow.pl lub w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4. Można też skorzystać z możliwości zgłoszenia projektu przez platformę gorzow.konsultacjejst.pl.

Cennik miejski

W każdym ze wskazanych miejsc znajdzie się także „cennik miejski”, który zawiera uśrednione koszty realizacji przykładowych zadań i może być pomocny przy wycenie projektu.

Do formularza należy dołączyć listę poparcia zawierającą podpisy 20 mieszkańców Gorzowa, którzy są zainteresowani realizacją pomysłu. Na liście poparcia nie mogą podpisywać się wnioskodawcy.

„Jest to idealny moment, by wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować się na zmiany w swojej najbliższej okolicy, osiedlu, a nawet w całym mieście” – powiedziała Liberkowska.

Weryfikacja i wydanie opinii

W okresie od lutego do kwietnia zgłoszone pomysły zostaną poddane weryfikacji. W drugiej połowie kwietnia ma być opublikowany wykaz zaopiniowanych projektów.

Tegoroczne spotkania dyskusyjne zaplanowano od 17 maja do 14 czerwca. Wówczas będzie można przeprowadzić tzw. sieciowanie projektów, czyli łączenie projektów zadań w pakiety. Głosowanie odbędzie się na początku września br., a jego wyniki powinny być znane w ostatnich dniach września.

Edycja 2022

Do realizacji w tegorocznym budżecie obywatelskim (2022) gorzowianie wybrali trzy zadania w kategorii ogólnomiejskiej, pięć w kategorii oświatowej i 27 w rejonowej. Na ich realizację miasto zarezerwowało ok. 7,5 mln zł.

W kategorii ogólnomiejskiej w tym roku zostanie wykonany plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy dla fanów motoryzacji (ponad 605 tys. zł), a wśród zadań miękkich znalazły się projekty pn. „Gorzów dla pszczół, kwiaty dla pasażerów” i “Wielka Biblioteka Gier – cykl 8 spotkań przy planszówkach”.

Wśród zwycięskich zadań oświatowych są: modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 6; budowa rekreacyjnego placu zabaw z elementami sensoryczno-naukowymi; budowa ścieżki edukacyjnej przy SP nr 2; wyposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy i rekreacyjny na terenie Przedszkola Miejskiego nr 19 oraz zainstalowanie stojaków na rowery dla SP nr 17.

Natomiast wśród 27 zadań wyłonionych w kategorii rejonowej, czyli w poszczególnych dzielnicach miasta, przeważają inwestycje związane z budową i modernizacją chodników i ulic, oświetlenia ulicznego czy zagospodarowaniem terenów zielonych.

Czytaj więcej

Skomentuj