Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim użyczyło Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu specjalistyczną pompę dozującą środek dezynfekujący ścieki. Stanowi to dużą pomoc dla gorzowskiej kliniki.

– Pompa użyczona przez gorzowskie wodociągi jest urządzeniem automatycznym, które samo dobiera odpowiednią ilość środka niezbędnego do zneutralizowania ścieków wpadających do kanalizacji publicznej – powiedziała Agnieszka Wiśniewska, rzeczniczka szpitala.

Personel szpitala musi jedynie nadzorować działanie urządzenia, które jest sterowane komputerowo, i w razie potrzeby – uzupełnić środek dezynfekujący. Razem z pompą gorzowskie wodociągi przekazały klinice również kilkadziesiąt litrów środka neutralizującego zanieczyszczenia – 16-procentowego podchlorynu sodu. Środek ten znajduje się na liście Światowej Organizacji Zdrowia jako jeden z najskuteczniejszych środków niszczących, m.in. HIV czy wirus zapalenia wątroby typu B. Podchloryn sodu jest skuteczny również w niższych temperaturach.

Warto przypomnieć, że konieczność dezynfekcji zakaźnych ścieków nakładają na szpital zapisy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Czytaj więcej

Skomentuj