Z najnowszych badań przygotowanych na zlecenie Stena Recycling wynika, że 69 proc. Polaków chciałoby, aby kupowane przez nich produkty były zaprojektowane i wytworzone według zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Według badania aż 69 proc. Polaków chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji (były zaprojektowane i wytworzone według zasad GOZ).

Tyle samo z nich, gdyby miało możliwość, chętnie dowiedziałoby się, czy firma, z której usług lub produktów korzystają, działa na rzecz wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podobny odsetek (65 proc.) jest skłonny zmienić swoje przyzwyczajenia konsumenckie, tzn. zrezygnować z produktów ulubionej firmy i zacząć korzystać z usług innej firmy, która dobrowolnie wdraża zasady GOZ. Prawie 60 proc. uważa także, że ich wybory jako konsumenta mają wpływ na wdrażanie gospodarki cyrkulacyjnej przez firmy.

Szansa dla środowiska i dla… firm

– Promowanie działań swojej firmy jako zgodnych z „cyrkularnymi” zasadami jest więc niewątpliwie szansą na wyróżnienie się na rynku. To również okazja do zyskania jeszcze większej przychylności klientów i partnerów biznesowych – mówi Piotr Bruździak ze Stena Recycling.

Badanie przeprowadziło SW Research na próbie ponad tysiąca Polaków powyżej 16 roku życia. Wywiady odbywały się metodą online.

Unijny priorytet

Ze względu na niekorzystne skutki stosowania obecnych modeli gospodarczych GOZ jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej.

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat, wskazujący kierunki dla państw członkowskich w zakresie przekształcania odpadów i zakładający m.in. do 2030 r. osiągnięcie 75-procentowego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, 65-procentowego – odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania odpadów do maksymalnie 10 proc.

Gospodarka cyrkularna zakłada nie tylko możliwie najmniejsze zużycie odnawialnych zasobów naturalnych, ale także zmiany w produkcji czy usługach, dzięki którym możliwe będzie powtórne wykorzystanie użytych materiałów i stworzenie z nich nowej wartości. Zasady GOZ powinny być wdrażane na każdym etapie życia produktu: projektowania, produkcji, dystrybucji, konsumpcji, zbierania odpadów i sposobów ich zagospodarowania.

Czytaj więcej

Skomentuj