Zbliża się 1 lipca 2013 r., ważny dzień w polskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Samorządy stoją przed niemałym wyzwaniem związanym z wdrożeniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dziś w Katowicach rozpoczyna się organizowane przez firmę ABRYS szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wdrożenia zapisów związanych ze zmienionym modelem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach tematycznych: „Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – od pomysłu do eksploatacji” (szkl. I) oraz „Urząd przygotowany do przejęcia obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” (szkl. II). Spotkania dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem organizowanego cyklu szkoleń jest przekazanie pracownikom urzędów oraz zarządzającym regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła istotne zmiany na polskim rynku odpadowym. Celem szkolenia jest pomoc we wdrożeniu nowych przepisów. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi i projektowanymi aktami prawnymi związanymi z gospodarką odpadami.

Szkolenia poprowadzą:
– prawnicy, którzy w jasny sposób wyjaśnią niuanse związane z nowymi zapisami prawnymi oraz przekażą wiedzę i wzorcowe dokumenty niezbędne do stworzenia prawa lokalnego,
– samorządowcy, którzy w swoich gminach przejęli obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami i posiadają nieocenioną wiedzę praktyczną dotyczącą przygotowania urzędu do nowych zadań,
– praktycy, którzy przedstawią jak kompleksowo przygotować się do budowy i eksploatacji instalacji MBP.

Kolejne szkolenie z tego cyklu odbedzie się w Lublinie w dniach 6-7 listopada.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj