Czy prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 ma szansę powodzenia? Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000, wykorzystując je w sposób odpowiedzialny? Odpowiedzi z pewnością dostarczą szkolenia, filmy i broszury w ramach projektu „Na Szlaku Natura 2000″.

Każdy film pokazuje inne studium przypadku dotyczące danego obszaru Natura 2000. Jesteśmy przekonani, że członkowie organizacji działających na rzecz lokalnego środowiska i turystyki przyrodniczej, przedstawiciele samorządów, właściciele gospodarstw turystycznych lub pracownicy instytucji zajmujących się ochroną przyrody i rozwojem obszarów Natura 2000 znajdą tu odpowiedzi na wszystkie nekające ich pytania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obdarzony patronatem portalu ZielonaLekcja.pl projekt „Na szlaku Natura 2000″ to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik twojej okolicy.

Projekt ma zmobilizować społeczność lokalną do działania na rzecz rozwoju obszarów Natura 2000, a także dostarczyć narzędzi do tworzenia ofert wykorzystujących w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by wpisywały się w lokalne i regionalne strategie rozwoju i tworzyły atrakcyjne oferty turystyczne.

Strona projektu:
http://www.naszlakunatura2000.pl/

Bezpośredni link do kanału na YT:
https://www.youtube.com/channel/UCXovd9JPsXw6Qm3lUUc7xCw


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj