Bank Ochrony Środowiska podpisał w środę ramowe porozumienie z miastem Żyrardów. Jego kluczowym elementem jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA. Bank informuje o zamiarze zawarcia podobnych porozumień z kolejnymi samorządami.

– Program przeznaczony jest do sfinansowania przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych – czytamy w komunikacie Banku Ochrony Środowiska.

Za Żyrardowem pójdą następni

Deklaracja współpracy podpisana w Żyrardowie to początek kooperacji z jednostkami samorządu terytorialnego z wykorzystaniem grantu ELENA. Jeszcze w lipcu BOŚ planuje nawiązać współpracę w analogicznym zakresie z kolejnymi samorządami.

– Zaangażowanie i prośrodowiskowe nastawienie jednostek samorządu terytorialnego jest kluczowe do powodzenia zielonej transformacji. Stąd też, z wykorzystaniem unijnych zasobów, staramy się wspierać finansowo oraz doświadczeniem naszych partnerów z miast, gmin wiejskich czy powiatów. Jestem przekonany, że współpraca BOŚ z władzami Żyrardowa przyniesie wiele wymiernych korzyści miastu i jego mieszkańcom – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Techniczna ELENA

Środki z grantu ELENA którymi dysponuje BOŚ pozwolą na sfinansowanie 90 proc. kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach miasto może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

 

Czytaj więcej

Skomentuj