Wyjazdy na zagraniczne misje handlowe, wsparcie instytucji rządowych na całym świecie, szkolenia marketingowe to tylko przykłady działań, które obejmą laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska – GreenEvo. Wczoraj ruszyła czwarta edycja przedsięwzięcia.

– Zapraszamy polskie innowacyjne firmy. To doskonała szansa na promocję swoich technologii na międzynarodowych rynkach – mówi Marcin Korolec, minister środowiska.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla polskich przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska, który wyszukuje najlepsze technologie sprzyjające ochronie środowiska i wspiera ich międzynarodowy transfer. Co roku polskie firmy zgłaszają do udziału w przedsięwzięciu, w ramach konkursu, nowe, innowacyjne rozwiązania. Te następnie oceniają niezależni eksperci, wybierając laureatów.

Jak wziąć udział w konkursie?

W tym roku odbędzie się już 4. edycja programu GreenEvo. Konkurs dla przedsiębiorców rusza 2 stycznia. Firmy mogą zgłaszać swoje rozwiązanie w 8 kategoriach:
odnawialne źródła energii,
przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego,
systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym,
technologie sprzyjające ochronie klimatu,
technologie wspierające gospodarkę odpadami,
technologie wodno-ściekowe,
technologie niskoemisyjnego transportu,
rozwiązania wspierające oszczędność energii i materiałów, w tym budownictwo pasywne.

– Kategorie: technologie niskoemisyjnego transportu oraz budownictwo pasywne są nowością w 4. edycji konkursu. Zarówno transport, jak i budownictwo, w tym szczególnie ogrzewanie budynków odpowiadają za bardzo dużą część emisji CO2 do atmosfery. Z tego względu zdecydowaliśmy, iż w naszym konkursie nie może zabraknąć technologii sprzyjających redukcji gazów cieplarnianych. Rozwiązania GreenEvo mają wspierać m.in. budowę gospodarek niskoemisyjnych. Liczmy na ciekawe technologie w tym obszarze – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynator projektu z ramienia Ministerstwa Środowiska.

Firma, która zdecyduje się na udział w konkursie, musi nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który razem z regulaminem dostępny jest na stronie www.greenevo.gov.pl. Termin zgłoszenia upływa 18 lutego.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj