W Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie podpisano porozumienie pomiędzy OPEC Grudziądz a Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią w Grudziądzu w zakresie termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF.

Strony porozumienia zadeklarowały chęć współpracy w celu rozwiązania problemu z zagospodarowaniem frakcji wysokoenergetycznej odpadów powstających w Grudziądzu, w szczególności z ich nadpodażą oraz rosnącymi cenami utylizacji.

Jak stwierdzają przedstawiciele OPEC, planowana wspólna inwestycja termicznego przekształcania paliwa alternatywnego RDF mogłaby przyczynić się do utrzymania, a może nawet obniżenia kosztów, jakie ponoszą mieszkańcy ponoszą z tytułu „opłaty śmieciowej”. RDF produkowany przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię byłby współspalany z biomasą przez OPEC Grudziadz.

„Jednak innym ważnym priorytetem dla stron porozumienia jest dbałość o stan środowiska naturalnego. Spalanie odpadów, w odróżnieniu od ich składowania, nie jest marnotrawstwem surowców, a źródłem użytecznej dla ich wytwórców energii. W odróżnieniu od paliw kopalnych ma ono charakter niewyczerpalny, odpady będą powstawać tak długo, jak długo będą istnieć społeczności” – czytamy na stronie OPEC Grudziądz.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. O takie rozwiązanie chodzi, mała lokalna ciepłownia w każdym mieście rozwiązała by problem zalegających odpadów. Tylko czy dostaną zgodę?

Skomentuj