CCGT Grudziądz, spółka zależna Energi, podpisała z konsorcjum firm Siemensa i firmą Mytilineos, umowę dotyczącej zaprojektowania i budowy w Grudziądzu elektrowni gazowo-parowej o mocy 563 MWe za szacunkową kwotę ok. 2 mld zł – informuje Energa.

W skład konsorcjum wchodzi Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy Sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. Harmonogram realizacji projektu przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w 2022 roku, natomiast oddanie elektrowni do eksploatacji w 2025 r.

Projekt realizowany będzie w formule “pod klucz”, obejmującej realizację wszystkich prac, w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu zamawiającego wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie elektrowni do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie następującym po oddaniu elektrowni do eksploatacji.

– Grupa Orlen tworzy nowoczesny i niskoemisyjny segment energetyki, który zwiększy niezależność i bezpieczeństwo Polski. Rozwój energetyki gazowej wraz ze wzrostem własnego wydobycia Grupy Orlen to gwarancja stabilności i ekonomiki produkcji. W Grudziądzu, dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami, powstanie nowoczesny blok gazowo-parowy, który będzie dobrym uzupełnieniem dla odnawialnych źródeł energii rozwijanych w koncernie – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKN Orlen, czasowo pełniący obowiązki prezesa zarządu Energi, Daniel Obajtek.

Jak wyjaśniono w komunikacie, planowana elektrownia zostanie przez generalnego wykonawcę zaprojektowana i wykonana jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową, kotłem odzyskowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą.

– Elektrownia gazowa w Grudziądzu będzie dostosowana do działania w przyszłości na paliwie wodorowym – dodał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Spółka CCGT Grudziądz w grudniu 2021 r. zawarła z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy z obowiązkiem mocowym w wysokości 518,370 MW, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 r. Łączne przewidywane przychody spółki z tytułu tego kontraktu w okresie jego obowiązywania mogą wynieść co najmniej ok. 3,52 mld zł.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Grupa Energa zakłada przeznaczenie na inwestycje do 2030 r. ok. 31,5 mld zł, z czego aż ok. 15,2 mld zł w latach 2021-2025.

Czytaj więcej

Skomentuj