1 / 3

Dobiegła końca budowa hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

Halę wyposażono w nowoczesną instalację do dezodoryzacji powietrza. Przeprowadzono rozruch i próby technologiczne maszyn oraz urządzeń wchodzących w skład całej instalacji. Odbyły się także szkolenia dla pracowników zakładu w zakresie działania i obsługi linii technologicznej.

– Jesteśmy zadowoleni, że prace instalacyjne zakończyły się zgodnie z planem. Ważne było, aby nowy obiekt powstał jak najszybciej, gdyż budowany był z myślą o mieszkańcach Tczewa i okolic. Dzięki zastosowanej w nim technologii, ograniczymy przedostawanie się do atmosfery uciążliwych zapachów, a także zwiększymy ilość odpadów biodegradowalnych, które będą mogły być poddawane w naszym zakładzie recyclingowi – mówi Marcin Cejer, prezes ZUOS Tczew.

Proces oczyszczania powietrza w nowo wybudowanej hali dojrzewania stabilizatu przebiega wieloetapowo. Zanieczyszczone powietrze z hali zasysane jest do skrubera chemicznego, w którym usuwane są związki amoniaku. Następnie powietrze przepływa przez segment lamp promieniowania UV, które niszczą większość substancji złowonnych. W końcowym etapie pozostałe substancje złowonne są wychwytywane przez filtr węglowy. Dzięki wykorzystanej technologii oczyszczania powietrza, uciążliwe zapachy przedostające się do atmosfery są skutecznie minimalizowane.

W skład projektu, który jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzi także budowa segmentu do podawania odpadów biodegradowalnych oraz unowocześnienie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów) w Stegnie i Tczewie. Wartość całego projektu to ok. 14,6 mln zł netto. Duża część, bo aż 9,9 mln zł netto pochodziło z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj