160 mln zł na inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim i energooszczędnym oświetleniem ulic – to wynik umowy między Polską a Hiszpanią na sprzedaż jednostek emisji gazów cieplarnianych.

Inwestycje zostaną sfinansowane ze sprzedaży Hiszpanii jednostek emisji gazów cieplarnianych (AAU). Polska ma nadwyżkę tych uprawnień, ponieważ w ramach zobowiązań z Protokołu z Kioto zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. – w porównaniu z wymaganymi 6 proc. Umowę podpisali: minister środowiska Marcin Korolec i sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Żywności i Środowiska Hiszpanii Federico Ramos.

Umowa z Hiszpanami to już ósma transakcja tego typu przeprowadzona przez Polskę. Jest to także największa pod względem wartości i liczby umowa sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Resort podał, że na handlu AAU Polska zarobiła blisko 170 mln euro, czyli ok. 700 mln zł.

Minister środowiska Marcin Korolec zapowiedział, że jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpisze konkurs na granty dla samorządów, które będą chciały otrzymać finansowanie na inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim i oświetleniem ulic.

Dzięki umowie z Hiszpanią będzie można sfinansować m.in. obniżanie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym, tzn. kupować nowe, ekologiczne autobusy lub dostosowywać stare np. przez dodanie instalacji gazowej. Będzie też można wymieniać żarówki w latarniach ulicznych na energooszczędne lub nawet całe systemy zarządzania energią potrzebną do oświetlania miast.

Polska zazielenianie, czyli finansowanie ekologicznych inwestycji za pieniądze otrzymane ze sprzedaży AAU, prowadzi od 2009 roku. Pieniędzmi zarządza m.in. NFOŚiGW. Do tej pory podpisano siedem umów na kwotę ponad 130 mln euro. Pieniądze przeznaczane są m.in. na termomodernizację, czyli zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, na odnawialne źródła energii (budowanie lokalnych biogazowni, elektrociepłowni na biomasę) czy na modernizację sieci energetycznych w celu podłączania farm wiatrowych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj