1 / 17

W ramach trwającej siedem lat inwestycji, w Bełchatowie rozbudowano sieć wodno-ściekową, zmodernizowano ujęcie wody a także uporządkowano gospodarkę osadową poprzez budowę czterech hybrydowych suszarni. W środę odbyła się konferencja podsumowująca projekt połączona z wizytacją nowopowstałych obiektów.

Warte blisko 135 mln zł przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”, zostało wsparte dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM. Kwota dotacji wyniosła ponad 58 mln zł.

Dzięki unijnemu wsparciu udało się zrealizować jeden z największych projektów inwestycyjnych w Bełchatowie. Został on podzielony na trzynaście kontraktów, w ramach których wybudowano 41,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 31,3 km kanalizacji deszczowej, 9,5 km sieci wodociągowej, zmodernizowano 12,9 km kolektorów sanitarnych oraz 6,3 rurociągów wodociągowych. Ponadto przebudowano ujęcie wody „Myszaki” oraz poddano modernizacji stację energetyczną oczyszczalni ścieków.

Jednym z największych zadań realizowanych w ramach projektu była budowa instalacji przeróbki osadów ściekowych. Powstały cztery hale suszarnicze, w których 100% wytwarzanych przez oczyszczalnię osadów ściekowych jest suszone do 65% suchej masy. W suszarniach zainstalowano ciągi technologiczne firmy Veolia, których zadaniem jest przewracanie osadu. Proces ten przebiega przy wykorzystaniu technologii hybrydowej – energia słoneczna jest wspomagana poprzez podgrzewaną posadzkę (wykorzystywaną w czasie niekorzystnych warunków pogodowych), a ciepło niezbędne do jej ogrzania wytwarzane jest za pomocą pompy ciepła odzyskującej energię ze ścieków oczyszczonych.

Choć wczorajsza konferencja miała stanowić zwieńczenie projektu i być przysłowiową wisienką na torcie to niestety tak się nie stało. Jeden z kontraktów, zakładający modernizację węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków, nie został zrealizowany – wykonawca nie dokończył zadania. Jednak jak zapowiedział prezes ZWiK w Bełchatowie, Piotr Kopek kontrakt zostanie wykonany zgodnie z zamiarami. – Wyłonimy nowego wykonawcę i zrealizujemy zakres, który był przewidziany. Dzięki ustaleniom z NFOŚiGW będziemy mogli tego dokonać nawet do 2016 r. ale jestem przekonany, że tak długi margines czasu nie będzie nam potrzebny. Jestem pewny, że uda nam się wykorzystać wszystkie środki, które spółka pozyskała na ten cel i nie będzie w związku z zejściem z placu budowy wykonawcy żadnego uszczerbku dla finansowania projektu. Dotacja przewidziana na rzecz inwestycji zostanie przez nas w 100% wykorzystana – wyjaśnił.

Głównym celem projektu był wzrost skanalizowania Aglomeracji Bełchatów poprzez podłączenie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 6181 mieszkańców oraz 1 233 osób do sieci wodociągowej. W przypadku sieci wodociągowej cel ten został już przekroczony – do sieci przyłączyło się ponad 2000 mieszkańców. Natomiast efekt nie został jeszcze w pełni osiągnięty w zakresie kanalizacji sanitarnej. Obecnie do kanalizacji podłączonych jest 5780 osób. Przedsiębiorstwo ZWiK WOD-KAN podjęło intensywne działania promujące przyłączanie się do kanalizacji, dzięki którym zakładany efekt ekologiczny powinien zostać osiągnięty w najbliższym czasie.

Jednak najważniejszym efektem ekologicznym budowy kompleksowego, szczelnego systemu kanalizacyjnego jest likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), likwidacja niekontrolowanych wylotów ścieków do istniejących cieków terenowych i rzeki Rakówki, rowów lub bezpośrednio do gruntu. Znacznie poprawiło to jakość wody rzeki Rakówki, która zyskała szansę powrotu do naturalnego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Skomentuj