„Odwrót od składowania odpadów tworzyw sztucznych do 2020 – wiele sposobów na osiągnięcie celu” to temat X edycji konferencji IdentiPlast, wiodącego europejskiego spotkania branży recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska i Ministra Gospodarki, w dniach 6-7 listopada w Warszawie. Oprócz przedstawicieli przemysłu oraz branży recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych wśród zaproszonych prelegentów znajdą się m.in :

– Helmut Maurer, Helmut Maurer, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska (UE),
– Ryszard Wójcik, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PL),
– Alexander Janz, Federalne Ministerstwo Środowiska (DE),
– Carl Van Camp, Carl Van Camp, Wiceprezes i Dyrektor Działu Polimerów, Total (BE),
– Keith Riley, VEOLIA (UK),
– Kirsten Henson, Dyrektor, KLH Sustainability (UK)
– Prof. Regina Jeziórska, Instytut Chemii Przemysłowej

Podczas dwudniowego spotkania odbędą się panele dyskusyjne oraz sesje wykładowe na temat legislacji obecnej i przyszłej, a także na temat technologii zbierania, sortowania, recyklingu i odzysku energii z odpadów tworzyw, uzupełnione o prezentacje firm sponsorskich na stoiskach informacyjnych.

Pierwszy dzień poświęcony będzie legislacji odpadowej, ze szczególnym uwzględnieniem postępów we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Odpadowej, oraz aspektów związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów – na przykładzie inicjatywy “London 2012 sustainability legacy”. W drugim dniu konferencji dyskusja skupiona będzie wokół tego, w jaki sposób technologia i nauka mogą pomóc zrealizować cel odchodzenia od składowania odpadów tworzyw na wysypiskach.

Konferencja Identiplast 2012 to wydarzenie organizowane od 1997 r. wspólnie przez międzynarodowe organizacje działające w branży tworzyw sztucznych, oparte na koncepcji, że zużyte tworzywa sztuczne są zbyt wartościowym surowcem, aby je wyrzucać. To wiodące forum w zakresie najlepszych praktyk zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Zgromadzeni eksperci dzieląc się swoimi doświadczeniami i „know-how” mają także możliwość lepszego poznania i zrozumienia obecnych i przyszłych strategii związanych z tworzywami sztucznymi, a także dyskutowania postępów, czynionych w dziedzinie nowych technologii zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych.

Pełny program konferencji dostępny na www.identiplast.eu. Patronat nad konferencją objął m.in. miesięcznik "Recykling".

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj