(5.10) W dniach 18-22 września odbyła się po raz drugi we Wschowie masowa impreza pn. Wschowskie Dni Recyklingu, której głównym organizatorem była Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

Wydarzenie należy zaliczyć do udanych i to nie tylko ze względu na przepiękną pogodę, ale również ze względu na zainteresowanie i frekwencję podczas całego przedsięwzięcia (około 1000 osób). Należy zaznaczyć, iż jest to jedyna tego rodzaju impreza organizowana w woj. lubuskim. W tym roku do współpracy zaproszone zostały władze Gminy Sława oraz Szlichtyngowa, które występowały również w roli sponsorów nagród dla szkół biorących udział w konkursach.

Program II Wschowskich Dni Recyklingu podzielono na etapy, w ramach których organizowano spotkania, konkursy kierowane do określonej grupy odbiorców.

I etap skierowano do młodszej części społeczeństwa powiatu wschowskiego, czyli do przedszkoli i szkół. Brały one udział w wielu ogłoszonych wcześniej konkursach. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się na Ekojarmarku:

1. happeningi uliczne o różnej tematyce ekologicznej – Grand Prix Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni,
2. konkurs plastyczny na wykonanie okolicznościowej kartki świątecznej z odpadów – Grand Prix Kasper Garbacz Samorządowe Przedszkole nr 1 we Wschowie,
3. konkurs na wykonanie instrumentu muzycznego z odpadów – Grand Prix Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie,
4. festiwal piosenki ekologicznej – Grand Prix Grzegorz Kaliciński Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie
5. pokaz mody ekologicznej – Grand Prix Szkoła Podstawowa w Starym Strączu,
6. spot dotyczący selektywnej zbiórki odpadów – Grand Prix Gimnazjum nr 1 we Wschowie.

Ponadto przez cały okres trwania Wschowskich Dni Recyklingu młodzież szkolna miała okazję uczestniczyć w tzw. „ lekcjach inaczej” organizowanych na oczyszczalni ścieków we Wschowie, składowisku odpadów komunalnych w Tylewicach, w firmie STENA oraz w punkcie zbiórki odpadów selektywnych mieszczącym się na placu w siedzibie Spółki.

II etap kilkudniowej wschowskiej imprezy skierowany został do dorosłej społeczności wschowskiej, a w szczególności: samorządowców, nauczycieli, sołtysów i organizacji pozarządowych. W dniu 21.09.2007 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Wschowa zorganizowano sesję otwartą dotyczącą rozwoju gospodarki odpadami pn. „Ty i Twoje śmieci!!! Zmiany, zmiany, zmiany !!!….. ale czy potrzebne? Na trudne pytania związane z systemem gospodarki odpadami w Gminie Wschowa odpowiadali zaproszeni goście z ogólnopolskich organizacji recyklingu i odzysku. W tym dniu dodatkową atrakcją było odsłonięcie drewnianej rzeźby I Kasztelana Wschowy „Wierzbięty” autorstwa rodzimego artysty Piotra Szwarca. Całemu wydarzeniu towarzyszył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Wschowy oraz „Bractwa rycerskiego grodu wschowskiego”.

Momentem kulminacyjnym i zarazem finałową imprezą II Wschowskich Dni Recyklingu było zorganizowanie 22 września EKOJARMARKU na Placu Kosynierów we Wschowie, w którym oprócz młodzieży i zaproszonych gości udział wzięli mieszkańcy całego powiatu wschowskiego. Podczas EKOJARMARKU nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom I edycji konkursu SEGREGUJĘ – JESTEM O.K. 2007.

W kategorii Przedszkola zwyciężyło Samorządowe Przedszkole nr 5 we Wschowie, w kategorii Szkoły Podstawowe pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie, a w kategorii Gimnazja i szkoły średnie Technikum Ekonomiczne i Zespół Szkół we Wschowie.

W programie obowiązkowym selektywnej zbiorki najwięcej makulatury zebrała Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej (1 540 kg), najwięcej puszek aluminiowych – Technikum Ekonomiczne i Zespół Szkół we Wschowie (165,1 kg), a nakrętek od plastikowych od butelek – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej (198 kg), Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni najwięcej zebrała baterii (154 kg) za co otrzymała od REBY pojemnik na baterie. W sumie w konkursie wzięło udział 21 placówek szkolnych, dzięki którym zebrano selektywnie ponad 11 ton odpadów !!!

Ponadto na Ekojarmarku zaprezentowali się przedstawiciele firm związanych z promocją działań recyklingowych m.in. ELEKTROEKO, REBA, RECAL, REKOPOL, FOS, STENA, oraz producenci ekoproduktów: wikliniarstwo, piekarstwo, sadownictwo, pszczelarstwo, rękodzieło ludowe, rzeźbiarstwo, dekoracje ze słomy i siana.

Dużym zainteresowaniem podczas trwania jarmarku cieszył się występ finalistów festiwalu piosenki ekologicznej, pokaz mody z wykorzystaniem odpadów, które można było zobaczyć na deskach zielonej sceny Ekojarmarku oraz zawody siłowo-sportowe „Recyklman 2007” polegające na przenoszeniu starych telewizorów typu Rubin a także stoiska prezentujące dorobek ekologiczny szkół. Ponadto, każdy mieszkaniec Wschowy, który dostarczył do siedziby Spółki zużyty sprzęt RTV i AGD otrzymywał kupon upoważniający do udziału w loterii, której główną nagrodę stanowił zestaw kina domowego ufundowany przez Firmę STENA.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Frekwencja, zaangażowanie mieszkańców oraz udział zaproszonych gości jest dowodem, a zarazem powodem, dla którego warto organizować kolejne edycje Wschowskich Dni Recyklingu.

Patronat honorowy nad tegoroczną imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa oraz Starosta Wschowski. Patronat medialny: Radio Zachód, Gazeta Lubuska, Gazeta Nasza Sława.

źródło: www.recal.org.pl, Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj