30 ha terenów pozyskanych i przeznaczonych na powiększenie Parku Solankowego w Inowrocławiu zmieni się wkrótce nie do poznania. Prezydent Inowrocławia podpisał umowę z wykonawcą budowy w tej części Parku alejek oraz oczka wodnego-fontanny. Z budżetu miasta przeznaczonych zostanie na to zadanie ponad 6,5 mln zł.

Prace te prowadzone będą w ramach projektu pn. „Uzdrowisko  Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)”, wspieranego środkami z Unii Europejskiej.

Prace związane z wykonaniem rewitalizacji pierwszego etapu Parku Solankowego zostały już zakończone i obejmowały: modernizację alejek parkowych z korektą ich przebiegu, oświetlenie alejek z wymianą latarni, odwodnienie nawierzchni parkowych, budowę w historycznej lokalizacji fontanny, urządzenie zieleni i wykonanie elementów architektonicznych. Etap ten kosztował 5 mln zł (60 proc. – środki RPO, 3,5 mln zł; 40 proc. – środki własne, 2,35 mln zł).

W grudniu prezydent Inowrocławia podpisał z wykonawcą wyłonionym z wyniku przetargu, tj. konsorcjum firm –  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Drainpol” z Kruszwicy  i „Drogi i Mosty – Henryk Boczek” z Inowrocławia, umowę na wykonanie inwestycji „Budowa alejek parkowych i oczka wodnego-fontanny w nowej części Parku Solankowego w Inowrocławiu oraz alejki łączącej ulicę Macieja Wierzbińskiego z ulicą Rąbińską – I etap”

– Rozpoczyna się kolejna wielka inwestycja w Inowrocławiu. Za kilka miesięcy inowrocławianie, kuracjusze i nasi goście będą mogli korzystać z nowej, pięknie zagospodarowanej i funkcjonalnej części Parku Solankowego. Dzięki naszym staraniom został powiększony i liczy teraz ok. 70 hektarów. Stanowić będzie – po zakończeniu tej inwestycji – jeden z większych parków w Polsce i niewątpliwie najpiękniejszych  – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Etap ten  obejmować będzie rozbudowę i zagospodarowanie Parku Solankowego o tereny pozyskane bezpłatnie na obszarze ok. 13 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych, ok. 7 ha zakupionych od prywatnego właściciela i 10 ha  gruntów będących własnością Miasta. Obszar ok. 30 ha zostanie zagospodarowany na tereny parkowe wraz z aranżacją małej architektury, na których powstanie oczko wodne-fontanna o powierzchni 7.566 m kw., otoczone polanami, które służyć będą do plażowania i piknikowania.

Alejki wykonane będą z kostki betonowej starobruk, łącznej długości ponad 6 tys. metrów oraz z kostki granitowej. Powstanie ścieżka rowerowa. Wzdłuż alejek w nowej części Parku Solankowego zostanie zainstalowane oświetlenie (łącznie 173 słupów oświetleniowych), które poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się użytkowników. Ustawionych zostanie tam 115 ławek wiedeńskich i 29 koszy parkowych.  Wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Powstanie alejka łącząca ul. Macieja Wierzbińskiego z ul. Rąbińską, przebudowany zostanie istniejący wjazd od strony ul. Macieja Wierzbińskiego, zamontowane będzie tam oświetlenie (16 słupów oświetleniowych), urządzone będą trawniki, ustawione zostaną ławki (10) i kosze (4).

W ramach tego etapu prac działać będą oprócz ww. generalnego wykonawcy, firmy – Usługi Brukarskie i Budowlane „Torbruk” z Torunia oraz bydgoska Firma Wielobranżowa „Kada-Bis”. Wykonają poszczególne alejki parkowe o nawierzchni z kostki starobruk, urządzą trawniki, zamontują ławki i kosze. 

Prace w nowej części Parku Solankowego pochłoną łącznie blisko 6,5 mln zł i zostaną zakończone do końca sierpnia 2010 r.

źródło: inowroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj