Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu zmienił nazwę na bardziej odpowiednią dla swojego obecnego profilu i realizowanych przez instytucję działań. Od pewnego czasu nosi on nazwę Instytutu Technologii Paliw i Energii.

Przygotowania do jego dużej reorganizacji, IChPW w Zabrzu rozpoczął we wrześniu 2020 r. Pierwszym etapem była zmiana struktury organizacyjnej ukierunkowana na odzwierciedlenie poprzez nową nomenklaturę zakładów badawczych ich faktycznego zakresu działalności. Reorganizacja strukturalna została wdrożona wiosną 2021 r.

Zmiana nazwy Instytutu

Kolejnym etapem reorganizacji była zmiana nazwy Instytutu.

“Dotychczasowa nazwa, pomimo wieloletniej, ugruntowanej już rozpoznawalności w świecie nauki i przemysłu zarówno krajowego jak i europejskiego nie była reprezentatywna dla faktycznie realizowanej przez Instytut działalności. Poprzez tę nazwę Instytut był często postrzegany jako jednostka ukierunkowana wyłącznie na rozwiązywanie problemów właściwych wyłącznie sektorowi wydobywczemu” – dodano.

Nowa nazwa organizacji: Instytut Technologii Paliw i Energii (ang. Institute of Energy and Fuel Processing Technology), jest teraz spójna z faktycznymi, bieżącymi obszarami jego działalności. Instytut ukierunkowany jest bowiem w przeważającej mierze na działalność o charakterze technologicznym.

Proekologiczne wytwarzanie i przetwarzanie paliw

“Proekologiczne wytwarzanie i przetwarzanie paliw (naturalnych i przetworzonych – w tym syntetycznych – głównie stałych, ale także ciekłych i gazowych – w tym postrzeganego jako nośnik energii przyszłości wodoru) dla produkcji bądź magazynowania energii w procesach i syntezach chemicznych, to istotny obszar działania Instytutu, przy czym coraz większy nacisk kładziony jest w tym przypadku na paliwa pochodzenia innego niż kopalne. Pojęcie energii, które w powszechnym rozumieniu wiąże się ściśle z przemianami surowców i paliw w procesach technologicznych, stanowi zamknięcie logicznego ciągu paliwo-technologia-energia” – dodają przedstawiciele ITPE.

W rezultacie, od 24 czerwca 2022 r., na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (Dz.U.2022 r. poz. 1313) nazwa Instytutu ulega zmianie na Instytut Technologii Paliw i Energii.

Czytaj więcej

Skomentuj