640 mln złotych – to szacunkowy koszt projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Jeden z największych projektów inwestycyjnych w mieście realizowany przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną ma się zakończyć w 2015 roku.

Spółka otrzymała 191 mln zł. dofinansowania z Funduszu Spójności. Pozostała część pieniędzy na katowicką kanalizację stanowić będą środki własne przedsiębiorstwa oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Pierwszy etap, realizowany w latach 2002-2008 obejmował budowę sieci kanalizacyjnych w centrum miasta i modernizację ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie. Etap drugi obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w pozostałej części Katowic, a także modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu.

Do wykonania jest 161 km kanalizacji deszczowej, 5 przelewów burzowych i 23 przepompownie. Celem projektu jest oczywiście zapewnienie wszystkim mieszkańcom Katowic prostego, wygodnego i przyjaznego dla środowiska sposobu odprowadzania ścieków poprzez podłączenia do kanalizacji miejskiej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni. Ważne jest również uniknięcie podwyższonych opłat za odprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do środowiska po 2015 roku. Inwestycja zagwarantuje codzienność bez nieprzyjemnych zapachów, przesiąkań do ścieków i gruntu czy ich dopływu do rzek. Nowa kanalizacja zlikwiduje także problem podtopień budynków ściekami i zagrożenia epidemiologicznego.

W wyniku realizacji Projektu do kanalizacji miejskiej zostanie przyłączonych:
• ok. 7 tys. mieszkańców, którzy dotychczas korzystali z przydomowych szamb,
• ok. 60 tys. mieszkańców, od których ścieki zostaną prawidłowo przepięte i skierowane na oczyszczalnię ścieków a nie jak dotychczas bezpośrednio do odbiorników
oraz od
• ok. 50 tys. mieszkańców, których ścieki będą przekierowane po zlikwidowaniu oczyszczalni ścieków niespełniających wymogów unijnych do zmodernizowanych w ramach projektu oczyszczalni ścieków.

W następstwie podjętych działań nastąpi poprawa czystości wód podziemnych i powierzchniowych w:
• zlewni rzeki Odry, do której uchodzi rzeka Kłodnica – odbiornik ścieków z oczyszczalni Panewniki,
• zlewni rzeki Wisły, do której uchodzą: rzeka Rawa – odbiornik ścieków z oczyszczalni Gigablok, rzeka Mleczna – odbiornik ścieków z oczyszczalni Podlesie oraz rzeka Brynica – odbiornik ścieków z oczyszczalni Dąbrówka Mała.

źródło: um.katowice.pl

 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj