1 / 5

Pierwszy etap projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św.” dobiegł końca. Dzięki inwestycji do sieci podłączyło się już ponad 3,5 tysięcy mieszkańców.

Właśnie zakończono ostatnie zadanie inwestycji – budowę trzeciego reaktora biologicznego i modernizację dwóch reaktorów istniejących w oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta była niezbędna dla powiększenia przepustowości obiektu – obecnie może on przyjmować wszystkie ścieki z gmin Ostrowiec, Bodzechów, Kunów i Ćmielów. W 2012 r. przebudowano inne elementy oczyszczalni oraz zakupiono specjalistyczny pojazd do czyszczenia kanalizacji.

Realizowane od 2009 r. przedsięwzięcie obejmowało także budowę ponad 25 km sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin, Częstocice, Koszary w rejonie ulic Świętokrzyskiej, Traugutta, Osadowej, Denkowskiej oraz przebudowę magistrali wodociągowej DN 600 o długości 1,88 km.

Inwestycja warta 65,7 mln złotych netto otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Do Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako beneficjenta tych środków wpłynęło ponad 39 mln złotych dofinansowania.

Inwestycję zakończono zgodnie z umową o dofinansowanie w terminie do 31 maja 2015 r. Bardzo istotny jest fakt, że został już osiągnięty efekt ekologiczny projektu, zakładający zwiększenie podłączeń o 3521 RLM do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z umową o dofinansowanie efekt ekologiczny przewidywany był do osiągnięcia w terminie do 30 września 2015 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj