Mobilny przesiewacz bębnowy od kwietnia 2010 będzie pracować na wysypisku odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. To kolejna inwestycja ZOiGO „MZO” S.A. Spółka przebudowuje także swoją flotę samochodów.

– Sito to mobilny przesiewacz bębnowy to urządzenie do separacji i odzysku odpadów. Oczka sita są różnorakie, co pozwala na osiągnięcie różnych kształtów przesiewanych odpadów: okrągłego, kwadratowego, prostokątnego, rombu. Ostateczną postać odpadu można usypywać w jednym ciągu – rzędzie lub przesuwać poprzez ruchome ramię – podkreśla Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO MZO SA.

Do przesiewacza można jednorazowo wsypać poprzez lej zasypowy ok. 3,5 m3 odpadów. Po przesianiu odpady trafiają na taśmy z rynnami spustowymi. Potem są wysypywane na zewnątrz, gdzie tworzą charakterystyczne pryzmy. Jedna zbiera minerały, piasek, kamienie, druga pozostałe. Pierwsze zostaną wykorzystane do rekultywacji składowiska, do wypełnienia pustek po wydobytej kopalinie oraz na drogi znajdujące się na terenach do rekultywacji.

Te drugie będą składowane na składowisku odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej 121 w Ostrowie Wielkopolskim.

– Należy stwierdzić fakt, że Miasto Ostrów Wielkopolski w gospodarkę komunalną inwestuje nie tylko z budżetu Miasta, ale również inwestuje w spółki, które mają grupy kapitałowe. To jest ta odmienność Miasta Ostrowa od innych miast, gdzie gospodarka komunalna zarządzana jest nie poprzez grupę kapitałową, tylko poprzez osobne jednostki prawne czy to zakłady, jednostki budżetowe czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasze MZO kolejną inwestycję, bo nie chcę tutaj wymieniać wszystkich inwestycji typu nowy sprzęt samochodowy, kubły na zbieranie odpadów komunalnych ale również nowe mobilne sito, które będzie poruszało się po składowisku odpadów komunalnych. Stwarza to możliwość segregacji czy zaoszczędza pojemność składowiska naszych odpadów – dodaje Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Przesiewacz napędzać będzie silnik wysokoprężny. Urządzenie zamontowano na podwoziu dwuosiowym z ABS, jest ono dopuszczone do ruchu drogowego. Konstrukcja sita umożliwia szybką wymianę kompletnego bębna sitowego. Przesiewacz przystosowany jest do przesiewania nie tylko zmieszanych odpadów komunalnych, ale także kompostu czy rozdrobnionych materiałów mineralnych.

Na dzierżawę fabrycznie nowego urządzenia spółka ZOiGO MZO SA ogłosiła przetarg.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj