Oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i wodociągowe – te i inne projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7 sierpnia zarząd województwa podkarpackiego zatwierdził listę projektów. Na razie umowy zostaną podpisane z 66 wnioskodawcami, ale są duże szanse, że lista dofinansowanych projektów będzie większa.

Ogłoszony w 2011 roku nabór wniosków dotyczył działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na zatwierdzonej liście rankingowej dla tego naboru znalazło się aż 96 inwestycji. Wszystkie przeszły pozytywną oceną samorządu województwa. Na razie jednak dofinansowanie otrzyma 66 zadań na łączną kwotę 137 mln zł. Kolejne umowy będą zawierane w momencie zwolnienia się środków będących między innymi wynikiem oszczędności poprzetargowych.

Zatwierdzone projekty są dofinansowane w 75% lub 50% w zależności od tego jak wnioskowała dana gmina. Największą kwotę dofinansowania 4 mln złotych dostanie aż osiem projektów. To już drugi nabór wniosków na działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

źródło: podkarpackie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj