Projekt pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic” wkracza w decydującą fazę realizacji. Dwie pierwsze umowy z wykonawcami na roboty budowlano-montażowe podpisano 6 grudnia 2010 r.

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu podpoznańskich gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz, zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”. Na tym obszarze wybudowanych zostanie 247 km kanałów grawitacyjnych, 121 km rurociągów tłocznych oraz 151 przepompowni ścieków. Ponadto dwie niespełniające wymogów środowiskowych oczyszczalnie w Pobiedziskach i Skokach zostaną wyłączone z eksploatacji. 

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki unijnym środkom finansowym, pochodzącym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie pokryje 68,6% kosztów zadania o łącznej wartości 292 mln zł. Projekt uzyskał decyzję Komisji Europejskiej 21 października 2010 r., po sześciu latach oczekiwania. Po zakończeniu inwestycji (w 2013 r.) możliwe będzie przyłączenie ponad 40 tys. nowych użytkowników do wybudowanej sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu osiągnięty zostanie ponad 85-procentowy poziom skanalizowania gmin. Ścieki z terenu objętego projektem zostaną skierowane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz do oczyszczalni w Szlachęcinie.
(mm)


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj