Prawie 129 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej otrzymają Busko-Zdrój i Ostrowiec (woj. świętokrzyskie) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W zakres inwestycji w Busku-Zdroju wchodzi budowa prawie 70 km nowej sieci kanalizacyjnej na terenie uzdrowiska i siedmiu otaczających je miejscowości; przebudowa 14 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, przebudowa i remont Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, budowa ponad 3 km nowej sieci wodociągowej oraz przebudowa i remont systemu dystrybucji wody z rurociągów. Wartość całkowita inwestycji, której beneficjentem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., przekroczy 129 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie prawie 86,5 mln zł.

Zgodnie z projektem ostrowieckim, na terenie aglomeracji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości prawie 25 km, w tym ponad 23 km kanałów grawitacyjnych. Powstanie 13 pompowni ścieków, zmodernizowany ma być wodociąg o długości 1,9 km, przebudowana oczyszczalnia ścieków i zakupiony samochód ciśnieniowy do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Kosztorys realizacji tej inwestycji opiewa na ponad 86 mln zł. Kwota dofinansowania unijnego przekroczy 42 mln zł. Inwestor rozstrzygnął już przetargi na wykonanie robót. Beneficjentem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj