W gminie Ziębice nastąpił uroczysty obiór 25 kilometrów kanalizacji. Sieć dla 2,3 tysiąca mieszkańców została wybudowana w miejscowościach Nowy Dwór, Henryków, Brukalice, Wadochowice, Raczyce i Witostowice. Z nowych inwestycji skorzystają także wrocławianie.

Dlaczego inwestycje w Ziębicach poprawią czystość wody dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska? – Przez tereny gminy Ziębice przepływa Oława. Ta rzeka jest jednym ze źródeł zaopatrzenia w wodę pitną dla Wrocławia – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Realizacja proekologicznych inwestycji zapewni zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w Oławie.

Wybudowana kanalizacja została podłączona do nowej oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Instalacje pozwalają na przyjęcie 300m3 ścieków na dobę. Dzięki nowym reaktorom biologicznym, osadnikom i zagęszczaczom ścieki przetwarzane są sprawniej i szybciej. Prace trwały 16 miesięcy i oficjalne otwarcie oczyszczalni nastąpiło w listopadzie 2011 r.  Ze względu na ukształtowanie terenu konieczna była także budowa 16 nowych przepompowni ścieków potrzebnych do obsługi kanalizacji ciśnieniowej.

Koszt całego projektu to 30 milionów złotych. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosła 13 milionów złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielił nisko oprocentowanej pożyczki na sumę 9 milionów złotych.

Obecnie WFOŚiGW we Wrocławiu obsługuje 10 projektów z zawartymi umowami i 4 nowe zadania z Miękini, Wrocławia, Nowogrodźca i Oławy, dla których jest planowane zawarcie umów w I kwartale 2013 r. Łączna wartość tych projektów to około 800 milionów złotych. W budowie jest 450 kilometrów wodociągów i kanalizacji. Zakończono prace w nowych oczyszczalniach ścieków w Ziębicach i Sulikowie. Zmodernizowane zostały obiekty w Środzie Śląskiej, Nowogrodźcu, Strzegomiu, Strzelinie i Oławie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj