Zakończono formalności związane z umową sprzedaży Irlandii polskich jednostek emisji dwutlenku węgla. Transakcja o wartości 15 mln euro jest czwartą tego typu umową zawartą przez Polskę.

Umowa podpisana ze strony polskiej przez ministra środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego była zawarta za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Dzięki podpisaniu umowy o wartości 15 mln euro możliwe będzie uruchomienie dodatkowego finansowania na inwestycje związane z energooszczędnością w budynkach użyteczności publicznej (np. szkołach, szpitalach) oraz odnawialne źródła energii (biomasa, biogaz). Pieniądze z umowy z Irlandią wsparte dodatkowym finansowaniem zapewnionym przez EBOR uruchomią dodatkowe środki na inwestycje ekologiczne w kwocie około 45 mln euro.

– To już czwarta umowa podpisana przez Polskę na sprzedaż jednostek emisji i w sumie ponad 80 mln euro – podkreśla minister Kraszewski. – Wciąż negocjujemy i nadal zależy nam na pozyskiwaniu kontrahentów. Naszą największą zaleta jest stabilny i wiarygodny, umocowany w prawie, system gwarantujący realny efekt ekologiczny za zarobione pieniądze.

Umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Służą finansowaniu inwestycji służące redukcji gazów cieplarnianych. Wspiera to m.in. wywiązywanie się z naszych unijnych zobowiązań w ramach pakietu energetyczno – klimatycznego.

Polska posiada trzecią (po Rosji i Ukrainie) co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) na świecie: ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj