Ochrona powietrza na szczeblu regionalnym i lokalnym będzie tematem konferencji “Strategiczne zarządzanie jakością powietrza” w Pleszewie. Organizuje ją wielkpolski urząd marszałkowski. Wkrótce odbędą się także szkolenia na temat kontroli zanieczyszczeń dla urzędników i strażników miejskich.

Podczas spotkania omówione zostaną problemy i wyzwania poszczególnych branż  przemysłu, np. kotlarskiego, ogrodniczego czy ciepłowniczego. Przedstawione zostaną  możliwości kontrolowania zapisów wielkopolskich uchwał antysmogowych oraz sposoby  prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej.

Wśród prelegentów znajdą się zarówno przedstawiciele wielkopolskich samorządów, jak i przemysłu oraz organizacji społecznych. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. “Przegląd Komunalny” i Portal Komunalny.

Z kolei 16 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się szkolenie na temat kontrolowania zapisów uchwał antysmogowych. Konferencja ta ma pokazać pracownikom urzędów gminnych oraz strażnikom miejskim i gminnym skuteczny, praktyczny i formalno-prawny sposób prowadzenia kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych.

Od 1 maja w Wielkopolsce obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, która zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw np. węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz nakazuje stosowanie źródeł ciepła spełniających normy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj