1 / 6

W środę w miejscowości Złockie k. Muszyny rozpoczęło się samorządowe seminarium województwa małopolskiego poświęcone zbiorowym i pojedynczym systemom oczyszczania ścieków. Na trzydniowe obrady (30 września – 2 października) przybyło ok. 200 osób.

Uczestników seminarium powitali jej organizatorzy: reprezentanci niemieckiej firmy Otto Graf oraz jej polskiego przedstawiciela firmy Ekodren i jednocześnie omówili swoje doświadczenia związane z budową, a także eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków, tworzonych przy pomocy technologii SBR. Patronat nad wydarzeniem objął Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Dynamika rozwoju sieci

Istotnym elementem pierwszego dnia seminarium był również wykład prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka, wiceprezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który omówił planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Z kolei Grzegorz Waligóra, przedstawiciel Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podczas swojego wykładu zaprezentował rozmaite problemy związane z oczyszczaniem ścieków na obszarach nie objętych KPOSK (Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych). Dużym zainteresowaniem cieszyło się też wystąpienie prof. dr hab. Pawła Licznara, który zaprezentował narzędzia dla gospodarki wodami opadowymi zaimplementowane na portalu retencja.pl

Nakłady na inwestycje

Faktem jest, że rozwiązania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, szczególnie na terenach wiejskich powinno się wdrażać kompleksowo i dostosowywać do warunków lokalnych. Jednakże tego typu inwestycje wymagają rozmaitych systemów wsparcia. Jakich? O tym będzie można usłyszeć w kolejnych dniach spotkania. Ponadto zostaną przedstawione m.in. prawne i merytoryczne zasady wykonywania oczyszczalni przydomowych, sposoby walki z odorami i najważniejsze problemy gospodarki ściekowej na pogórzu Małopolski.

Pełna relacja z konferencji zostanie opublikowana na łamach listopadowego wydania miesięcznika „Przegląd Komunalny”.

Czytaj więcej

Skomentuj