Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
KONTROLE 5.12.22 [24.11-05.12.22]
SEG 2022 [23.11- 01.12]

Tag: oczyszczalnie

Szansa na skrócenie ścieżki inwestycyjnej dla biogazowni przy składowiskach odpadów i oczyszczalniach ścieków

- Biogazownie, które powstawałyby przy składowiskach odpadów lub oczyszczalni ścieków miałby zostać uznane za inwestycje celu publicznego, co wiązałoby się ograniczeniem obostrzeń administracyjnych - poinformował w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Narzędzia i wielofunkcjonalne systemy informatyczne w zarządzaniu odorami

Monitorowanie ilości i rodzaju wytwarzanych oraz przyjmowanych odpadów; optymalizacja, kontrola i monitorowanie warunków procesowych; ocena zmienności i charakteru emisji odorów; analiza i obserwacja czasowych i przestrzennych rozkładów stężenia zapachowego, intensywności, jakości hedonicznej i charakteru zapachów; rejestrowanie skarg mieszkańców z obszarów zabudowy mieszkalnej położonej w pobliżu obiektów emitujących odory; ocena zasięgu oddziaływania zapachowego; identyfikacja metod zapobiegania i ograniczania emisji odorów – to jedne z głównych zagadnień związanych ze skutecznym zarządzaniem odorami.

Ponad 80% ścieków z terenów nieskanalizowanych trafia do środowiska. Brakuje skutecznej kontroli gmin

Tylko 15% polskich rzek można określić jako wody dobrej jakości, w 60% jakość wody jest średnia, a pozostałe są bardzo zanieczyszczone. Źródłem zanieczyszczeń są m.in. ścieki bytowe z terenów nieskanalizowanych, które trafiają do środowiska z nieszczelnych szamb przydomowych. Ścieki zanieczyszczają także wody gruntowe. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce nie ma rzetelnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, a gminy nie kontrolują, czy mieszkańcy wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie wywożenia nieczystości.

Światowy Dzień Wody. Co każdy z nas może dla niej zrobić?

W Światowym Dniu Wody naukowcy, ekolodzy i praktycy zastanawiają się, co można zrobić dla poprawy stanu wód, zmniejszenia zużycia wody i ograniczenia jej zanieczyszczeń. Potrzebne są działania globalne i lokalne, ale również takie, które każdy z nas może wykonać na własną rękę.

Rekordowe zainteresowanie dofinansowaniem na oświetlenie i przydomowe oczyszczalnie

Programy wspierające modernizację oświetlenia oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że środki finansowe na 2016 rok zostały już wyczerpane.

Przydomowe oczyszczalnie zagrażają Stanom Zjednoczonym

Nieszczelne i nieskuteczne przydomowe systemy oczyszczania lub przechowywania ścieków są poważnym źródłem zanieczyszczeń na obszarze całego USA. Władze lokalne i stanowe szukają najlepszego rozwiązania tego problemu.

Jak efektywnie unieszkodliwiać ścieki?

W środę w miejscowości Złockie k. Muszyny rozpoczęło się samorządowe seminarium województwa małopolskiego poświęcone zbiorowym i pojedynczym systemom oczyszczania ścieków. Na trzydniowe obrady (30 września – 2 października) przybyło ok. 200 osób.
css.php