Reklama

AD1A TOMRA [15.04-15.05.24]

Tag: oczyszczalnie

Łącznie artykułów: 22.

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

Do końca sierpnia 2024 r. gminy mają obowiązek przeprowadzenia kontroli szamb. Jeśli go nie dopełnią, będą im grozić wysokie kary. Zapłacić je mogą również właściciele i użytkownicy nieruchomości. Ten stan rzeczy wynika z nowelizacji Prawa wodnego, którą Sejm RP przyjął w 2022 r. To ona wprowadza zmiany w systemie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez monitorowanie i kontrolowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Szacuje się, że kontrole dotyczyć mogą ok. 10 mln Polaków – niepodłączonych bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.

Łagodniejsza dyrektywa ściekowa

Łagodniejsza dyrektywa ściekowa

Na forum Rady Europy wypracowano porozumienie dotyczące zmian w zapisach unijnej dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych. To podstawa do negocjacji z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznego kształtu przepisów w tym zakresie. Porozumienie zakłada elastyczność pod względem terminów i ścieżek wdrażania dyrektywy. To dobra wiadomość dla Polski, bo zakłada się możliwość wydłużenia terminów wdrażania zmian dla krajów z mniejszym stażem w UE.

Rusza II edycja TECHNOLOGII WOD-KAN. Wykłady i warsztaty

Rusza II edycja TECHNOLOGII WOD-KAN. Wykłady i warsztaty

10.11.2023
0

We wtorek 28 listopada 2023 r. odbędzie się pierwsze spotkanie pt.: „Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków” w ramach II edycji cyklu warsztatów i szkoleń dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków pod wspólną nazwą: „TECHOLOGIE WOD-KAN, organizowanego przez firmę Abrys we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z Politechnik: Warszawskiej, Częstochowskiej i Białostockiej.

Zaproszenie na konferencję „Zapobieganie i eliminacja odorów”

Zaproszenie na konferencję „Zapobieganie i eliminacja odorów”

09.11.2023
0

Identyfikacja i skuteczne neutralizowanie źródeł nieprzyjemnego zapachu (odorów) to jeden z ważniejszych tematów dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków i zakładów utylizacji odpadów. W wielu przypadkach odory prowadzić mogą do ostrych reakcji społecznych lub do decyzji administracyjnych, które mogą decydować o być albo nie być przedsiębiorstw wod-kan i zakładów zagospodarowania odpadów. Stąd potrzeba fachowego rozpoznania tematu.

Refleksja nad unijną dyrektywą i kontrolami oczyszczalni

Refleksja nad unijną dyrektywą i kontrolami oczyszczalni

19.10.2023
0

Dziś (18 października br.) podczas drugiego dnia Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2023 odbyła się IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych", której organizatorem był Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS.

Zagospodarowanie osadów w praktyce. 17 Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Zagospodarowanie osadów w praktyce. 17 Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych

28.09.2023
0

Sesją pt. Praktyki zagospodarowania osadów ściekowych, rozpoczął się drugi dzień (27 września br.), 17. Konferencji pn. Metody zagospodarowania osadów ściekowych organizowanej przez Wydawnictwo ABRYS w Toruniu. Dzień ten obfitował w szereg interesujących wystąpień, prezentacje Case Study (ang. studium przypadku) a także Oksfordzką Debatę o zaletach i specyfice metod wykorzystania osadów ściekowych.

Sejm uchwalił specustawę o rewitalizacji Odry. Za zaniedbania kary nawet do 1 mln zł

Sejm uchwalił specustawę o rewitalizacji Odry. Za zaniedbania kary nawet do 1 mln zł

14.07.2023
0

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o rewitalizacji rzeki Odry. Dzięki nowym przepisom będzie można sprawniej prowadzić konieczne inwestycje. Wprowadzone też zostaną kary - nawet do 1 mln zł za zaniedbania, które zagrożą zdrowiu lub życiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska. Za uchwaleniem ustawy głosowało 235 posłów, 218 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej w głosowaniach posłowie odrzucili wszystkie 15 poprawek, które zostały złożone przez posłów opozycji i wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości.

GIOŚ zatwierdził raport z kontroli 427 oczyszczalni. Co znajdziemy w raporcie?

GIOŚ zatwierdził raport z kontroli 427 oczyszczalni. Co znajdziemy w raporcie?

10.07.2023
0

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski zatwierdził raport dot. kontroli oczyszczalni ścieków. Kontrole te były prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w latach 2020-2022. Kontrola obejmowała m.in. ocenę spełniania warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w obowiązujących pozwoleniach. Co pokazały kontrole?

Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni

Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni

Projekt nowej dyrektywy ściekowej, przedstawiony w październiku zeszłego roku, stawia branżę wodno--ściekową przed nowymi, licznymi wyzwaniami. Jednym z nich jest obowiązek dążenia do neutralności energetycznej przez oczyszczalnie obsługujące od 10 tys. RLM. W przyszłości realną konsekwencją przedstawionego zapisu będzie konieczność zmniejszenia zużycia energii przez oczyszczalnie ścieków oraz zwiększenie przez nie udziału w produkowanej energii OZE. Z czym to się wiąże?

Rusza nabór wniosków na inwestycje wodno-ściekowe na Podkarpaciu

Rusza nabór wniosków na inwestycje wodno-ściekowe na Podkarpaciu

10.05.2023
0

Zarząd województwa podkarpackiego przeznaczył kwotę w wysokości ponad 463 mln zł na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Sumaryczna kwota zostanie rozdysponowana w ramach trzech równoległych naborów, które rozpoczną się już dziś (10 maja).

Energetyczna przewaga przyszłością sektora oczyszczania ścieków

Energetyczna przewaga przyszłością sektora oczyszczania ścieków

Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) światowy sektor wodny zużywa ok. 120 mln t ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe) rocznie, co stanowi niemal równowartość całkowitego zużycia energii w Australii1. Bez podjęcia działań globalne zużycie energii związane z wodą wzrośnie o 50% do 2030 r.2, aby pokryć te potrzeby. Świat potrzebuje coraz więcej usług wodnych przy jednoczesnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla. Musi sprostać rosnącemu popytowi na wodę bez zwiększania zapotrzebowania na energię.

Narzędzia i wielofunkcjonalne systemy informatyczne w zarządzaniu odorami

Narzędzia i wielofunkcjonalne systemy informatyczne w zarządzaniu odorami

Monitorowanie ilości i rodzaju wytwarzanych oraz przyjmowanych odpadów; optymalizacja, kontrola i monitorowanie warunków procesowych; ocena zmienności i charakteru emisji odorów; analiza i obserwacja czasowych i przestrzennych rozkładów stężenia zapachowego, intensywności, jakości hedonicznej i charakteru zapachów; rejestrowanie skarg mieszkańców z obszarów zabudowy mieszkalnej położonej w pobliżu obiektów emitujących odory; ocena zasięgu oddziaływania zapachowego; identyfikacja metod zapobiegania i ograniczania emisji odorów – to jedne z głównych zagadnień związanych ze skutecznym zarządzaniem odorami.

Ponad 80% ścieków z terenów nieskanalizowanych trafia do środowiska. Brakuje skutecznej kontroli gmin

Ponad 80% ścieków z terenów nieskanalizowanych trafia do środowiska. Brakuje skutecznej kontroli gmin

25.02.2022
0

Tylko 15% polskich rzek można określić jako wody dobrej jakości, w 60% jakość wody jest średnia, a pozostałe są bardzo zanieczyszczone. Źródłem zanieczyszczeń są m.in. ścieki bytowe z terenów nieskanalizowanych, które trafiają do środowiska z nieszczelnych szamb przydomowych. Ścieki zanieczyszczają także wody gruntowe. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce nie ma rzetelnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, a gminy nie kontrolują, czy mieszkańcy wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie wywożenia nieczystości.

Światowy Dzień Wody. Co każdy z nas może dla niej zrobić?

Światowy Dzień Wody. Co każdy z nas może dla niej zrobić?

22.03.2018
0

W Światowym Dniu Wody naukowcy, ekolodzy i praktycy zastanawiają się, co można zrobić dla poprawy stanu wód, zmniejszenia zużycia wody i ograniczenia jej zanieczyszczeń. Potrzebne są działania globalne i lokalne, ale również takie, które każdy z nas może wykonać na własną rękę.

Jak efektywnie unieszkodliwiać ścieki?

Jak efektywnie unieszkodliwiać ścieki?

30.09.2015
0

W środę w miejscowości Złockie k. Muszyny rozpoczęło się samorządowe seminarium województwa małopolskiego poświęcone zbiorowym i pojedynczym systemom oczyszczania ścieków. Na trzydniowe obrady (30 września – 2 października) przybyło ok. 200 osób.

css.php
Copyright © 2024