Reklama

envicon 2023 ad1a

Rusza II edycja TECHNOLOGII WOD-KAN. Wykłady i warsztaty

Rusza II edycja TECHNOLOGII WOD-KAN. Wykłady i warsztaty
R.G.
10.11.2023, o godz. 8:34
czas czytania: około 4 minut
0

We wtorek 28 listopada 2023 r. odbędzie się pierwsze spotkanie pt.: „Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków” w ramach II edycji cyklu warsztatów i szkoleń dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków pod wspólną nazwą: „TECHOLOGIE WOD-KAN, organizowanego przez firmę Abrys we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z Politechnik: Warszawskiej, Częstochowskiej i Białostockiej.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Pierwsze spotkanie (28 listopada 2023 r., 10.00–14.00, online) pod pełnym tytułem: „Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków – definicje, rodzaje związków, przemiany w trakcie procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych” poprowadzi prof. Politechniki Częstochowskiej dr. hab. Agata Rosińska.

Klasyfikacja nowych rodzajów zanieczyszczeń 

W ramach zajęć prelegentka zapozna uczestników spotkania z klasyfikacją nowych, identyfikowalnych zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków (wykład i warsztaty), z klasyfikacją zanieczyszczeń, z definicjami i charakterystyką nowych zanieczyszczeń: czyli farmaceutyków i środków higieny osobistej, perfluorowanych związków alifatycznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, nowo wyłaniających się zanieczyszczeń (nanozanieczyszczeń i mikroplastików), a także zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz związków fluoru.

Drogi rozprzestrzeniania i przemiany 

Prelegentka podejmie też temat dotyczący źródeł i dróg transportu nowych zanieczyszczeń w środowisku (wykład i warsztaty) w podziale na źródła bezpośrednie i pośrednie, pierwotne i wtórne, naturalne i biologiczne, a także antropogeniczne (pirogeniczne i petrogeniczne).

Prof. Agata Rosińska omówi też zagadnienia dotyczące transportu atmosferycznego i wodnego, zrzutów ładunków zanieczyszczeń, modelowania losów i transportu zanieczyszczeń.

Kolejne tematy dotyczyć będą przemian zanieczyszczeń podczas procesów oczyszczania i przetwarzania osadów ściekowych (wykład), porównania znaczenia i specyfiki procesów transformacji i degradacji w kontekście przemian fizycznych, biologicznych i chemicznych. Ostatni temat spotkania (28 listopada) dotyczyć będzie regulacji prawnych odnoszących się do nowych zanieczyszczeń w wodzie, ściekach i osadach ściekowych. Uczona omówi też koncepcje gospodarki wodno-ściekowej w odniesieniu do nowych zanieczyszczeń (wykład).

Szczegółowe informacje o powyższym spotkaniu i kolejnych, a także o formach rejestracji na zajęcia w ramach cyklu „TECHNOLOGIE WOD-KAN II,  znaleźć można pod internetowym adresem: technologie.abrys.pl.

Energia i odzyskana woda

Wiedza eksploatatorów oczyszczalni ścieków bynajmniej nie powinna obejmować tylko efektywności samych procesów technologicznych – wyjaśnia prof. dr inż. Małgorzata Kacprzak (Politechnika Warszawska), współorganizatorka cyklu szkoleń. – Technolodzy powinni wiedzieć wszystko o przebiegu procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, czynnikach limitujących, ekonomii, bilansie energetycznym, efektywności środowiskowej, a wreszcie o odbiorze społecznym tego, co się dzieje ze ściekami czy osadami po opuszczeniu oczyszczalni. A to dlatego, że wyzwania klimatyczne i stosowanie się do założeń gospodarki o obiegu zamkniętym wymusiły i znacznie przyspieszyły modernizacje oczyszczalni w kierunku wprowadzania innowacyjnych rozwiązań – podkreśla specjalistka.

Nowe funkcje oczyszczalni 

Prof. Małgorzata Kacprzak wyjaśnia również, że współczesne oczyszczalnie przestały pełnić funkcję instalacji tylko w zadowalający sposób oczyszczających ścieki i utylizujących osady ściekowe w kontekście typowych odpadów. Stały się one natomiast wytwórcami ciepła, energii elektrycznej, produktów poprawiających jakość gleb. Jednocześnie rosną też wymogi prawne odnoszące się do jakości oczyszczonych ścieków. Mało tego, prof. Kacprzak zaznacza, że powoli przestaje się używać sformułowania „ścieki oczyszczone”, a zaczyna „odzyskana woda”.

– Z jednej strony technolodzy muszą podołać zaostrzającym się wymogom dotyczącym jakości oczyszczania (czyli usuwania zanieczyszczeń), a z drugiej potrafić ocenić przydatność nowych technologii (czyli odzysku energii i surowców) proponowanych dla ich oczyszczalni – wyjaśnia prof. Małgorzata Kacprzak. – To niebagatelne wyzwanie, ponieważ wiąże się ono nie tylko z poniesieniem dużych kosztów, ale także z umiejętnym wykorzystaniem technologii, tak aby w całym cyklu dała jak największy efekt synergii (mierzony np. wydajnością wytwarzanego metanu). A przecież wciąż istnieje niebezpieczeństwo zakłóceń w procesach oczyszczania związane np. z obecnością zanieczyszczeń czy nadmiernym przerostem bakterii nitkowatych. Szybkie zmiany klimatyczne, które przynoszą nam na co dzień fale upałów i nawalne deszcze, także przyczyniają się do zmiany warunków pracy oczyszczalni. To wszystko powoduje, że osoby związane z branżą muszą umieć szybko reagować i mieć pewność, że podejmowane decyzje są słuszne.

Warsztaty i cenna wiedza

Stąd też pomysł na wykłady i warsztaty z cyklu: „TECHNOLOGIE WOD-KAN II”, podczas których uczestnicy otrzymają skondensowaną wiedzę dotyczącą wyzwań, z którymi muszą obecnie zmierzyć się operatorzy, technolodzy, osoby pracujące w laboratoriach, a także pracownicy urzędów. Często bowiem, szczególnie w przypadku tych najmniejszych oczyszczalni, ich zarządzanie spoczywa w rękach administracji publicznej. Program warsztatów został ułożony tak, aby podejść systemowo do pracy oczyszczalni. Staraliśmy się skupić na istotnych elementach: zanieczyszczeniach, analityce, technologiach, oddziaływaniu środowiskowym, prawie, aspektach społecznych i roli cyfryzacji.

Eksperci z trzech politechnik 

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów – profesorów z Politechniki Białostockiej, Częstochowskiej i Warszawskiej, z ośrodków o ugruntowanej renomie w branży. Dodajmy, że w kolejnych miesiącach w ramach cyklu odbędą się następujące zajęcia: „III stopień oczyszczania ścieków”, które poprowadzi prof. Ewa Neczaj (Politechnika Częstochowska), „Urządzenia w oczyszczalniach ścieków – nowe rozwiązania” (prof. Dariusz Boruszko, Politechnika Białostocka), „Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków – co to jest i jak ją osiągnąć (ciepło ze ścieków, biogaz)” – (prof. Anna Grosser, Politechnika Częstochowska), „Odzysk substancji ze ścieków i osadów – technologie” (prof. Monika Żubrowska-Sudoł, Politechnika Warszawska) oraz „Przetwarzanie i zagospodarowanie osadów ściekowych – w kontekście GOZ, ekonomicznym i społecznym” (prof. Małgorzata Kacprzak, wykład podsumowujący).

Zapisy i udział

Informacje oraz zapisy dotyczące udziału w planowanym na 28 listopada 2023 r. (10.00–14.00, online) spotkaniu pt.: „Nowe zanieczyszczenia w oczyszczalniach ścieków”, które poprowadzi prof. Politechniki Częstochowskiej dr. hab. Agata Rosińska, jak i w pozostałych wyżej wspomnianych warsztatach i wykładach, odbywają się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: technlogie.abrys.pl. Zapraszamy.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2023