Eksperci przewidują, że sektor odnawialnych źródeł energii mniej ucierpi wskutek obecnego kryzysu, niż inne gałęzie gospodarki. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że inwestycje w OZE są uzależnione od zewnętrznych podmiotów: dostawców, wykonawców i urzędników. Zmiany dla branży OZE są więc niezbędne.

Zapisy tarczy antykryzysowej dotyczące odnawialnych źródeł energii skupiły się na terminowych obowiązkach wytwórców w ramach trzech systemów wsparcia: aukcyjnego, Feed-in Tariff (hydroenergia, biomasa, biogaz i biogaz rolniczy z instalacji o mocy poniżej 500 kW) oraz Feed-in Premium (hydroenergia, biogaz i biogaz rolniczy z instalacji o mocy od 500 kW do 2,50 MW, a także biomasa z instalacji o mocy od 500 kW do 1 MW).

W każdym z tych systemów wytwórca zobowiązany jest zapewnić, że sprzeda albo wytworzy po raz pierwszy energię elektryczną z danej instalacji w oznaczonym terminie. Termin ten wynosi od 24 do 72 miesięcy w systemie aukcyjnym i 36 miesięcy w pozostałych systemach i liczony jest od dnia zamknięcia sesji aukcji lub uzyskania zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej na preferencyjnych warunkach.

– Niedotrzymanie tych terminów przez wytwórców niesie dla nich bardzo poważne konsekwencje, szczególnie w systemie aukcyjnym. Poza utratą kaucji (lub gwarancji bankowej), wytwórca traci prawo uczestnictwa w systemie aukcyjnym i tym samym czerpania z niego korzyści, a energię z danej instalacji odnawialnego źródła energii może zaoferować w aukcji dopiero po upływie 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie zobowiązania – mówi Bartosz Frydel, associate w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. (SDZLEGAL SCHINDHELM).

Aby tego uniknąć, umożliwiono wytwórcom składanie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o wydłużenie tych terminów o okres do 12 miesięcy. Wniosek taki jest jednocześnie wnioskiem o zwiększenie o ten sam czas maksymalnego wieku instalacji, która może uczestniczyć w systemie wsparcia. Nie ustalono sztywnego, wspólnego dla wszystkich terminu na złożenie takiego wniosku. Według ogólnej zasady należy to zrobić najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu na wypełnienie zobowiązania do sprzedania albo wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w oznaczonym czasie.

– Co istotne jednak, nowe regulacje stosuje się również do aukcji rozstrzygniętych i zaświadczeń wydanych przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej, czyli przed 31 marca 2020 r. Jeżeli zatem danemu wytwórcy termin upływa w przeciągu mniej niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, to nawet wniosek złożony na krócej niż 30 dni przed upływem terminu powinien móc zostać rozpatrzony pozytywnie przez Prezesa URE – wyjaśnia B. Frydel.

Więcej w miesięczniku “Energia i Recykling”.

Czytaj więcej

Skomentuj