W środę w Dzienniku Ustaw ukazało się oczekiwane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego.

Styczniowa nowelizacja ustawy o odpadach zobowiązała sejmiki województw do aktualizacji i uchwalenia wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO), a także dostosowania i podjęcia uchwał w sprawie wykonania tychże planów (tzw. uchwały wykonawcze). Ustawodawca wyznaczył też konkretny termin na dokonanie zmian – 30 czerwca 2016 r.

Konieczność sporządzenia planów inwestycyjnych wynika z wymogów Unii Europejskiej, która w latach 2014-2020 przeznaczyć ma ponad 800 mln euro na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami w Polsce. Unia chce mieć pewność, że środki te wydane zostaną właściwie i zgodnie z potrzebami. Warunkiem uzyskania dofinansowania inwestycji dotyczących odpadów komunalnych ze środków unijnych lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie ujęcie ich właśnie w planie inwestycyjnym.

WPGO oraz wymagane załączniki z planami inwestycyjnymi będą miały więc duże znaczenie zarówno dla już działających, jak i planowanych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, czyli tzw. RIPOK-ów. Dokumenty mają m.in. decydować o funkcjonowaniu w przyszłości takich instalacji na rynku. Określają one także potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych w danym regionie, która ma zapewnić osiągnięcie celów wyznaczonych w przepisach unijnych.

Z pełnym tekstem projektu rozporządzenia można zapoznać się w tym miejscu.

Więcej na temat sporządzania planów gospodarki odpadami można przeczytać w najnowszym numerze miesięcznika “Recykling” (07-08/2015). 

OklREC_07-2015_ost-1

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Typowe dla MŚ…. Jest rozporządzenie które nie definiuje jakie wymogi powinny spełniać instalacje, nie odnosi się do BATów, pokazuje tabelki excel. Brawo

Skomentuj