W Jarocinie pilotażowy program selektywnej zbiórki kuchennych bioodpadów. Akcja potrwa do końca czerwca i obejmie wybrane osiedla. Mieszkańcy będą mogli zadecydować, czy chcą zbierać odpady biodegradowalne do pojemnika, czy do kompostownika.

W pierwszym etapie pilotażu na poszczególnych osiedlach mieszkańców odwiedzą pracownicy Urzędu Miasta w Jarocinie, którzy udzielą szczegółowych informacji o wdrażaniu programu odbioru bioodpadów kuchennych. Już w trakcie tego spotkania właściciel posesji będzie mógł wybrać jedną z dwóch form segregacji tego rodzaju odpadów, podpisując stosowne oświadczenie.

Do wyboru będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie pojemnika na odpady biodegradowalne – kuchenne, za który nie będą pobierane dodatkowe opłaty. Podpisując je, właściciel nieruchomości zobowiązuje się nie tylko do odbioru pojemnika, ale i regularnego zapełniania go odpadami, które odbierała będzie ta sama firma co pozostałe odpady.

Z kolei drugie oświadczenie dotyczyć będzie rezygnacji z pojemnika na odpady biodegradowalne na rzecz prowadzenia przydomowego kompostownika.

Decyzja o rodzaju prowadzenia zbiórki w pojemniku lub w kompostowniku należała będzie do właściciela nieruchomości.

Źródło: Kurier PAP

Czytaj więcej

Skomentuj